Zdravotní tělesná cvičení

Význam zdravotní tělesné výchovy vzrůstá vzhledem k tomu, že se stále častěji projevují negativní důsledky civilizace. Stoupá procento zdravotně oslabených ve všech věkových kategoriích. Pro ně je cíleně zaměřená pohybová aktivita jednou ze základních životních potřeb. Podílí se na odstraňování důsledků zdravotního oslabení, zvyšuje funkční výkonnost, vede ke zlepšení zdravotního stavu. Zaměřujeme se především na oslabení hybného systému (kyfózy, lordózy, skoliózy).

Pokud vás trápí neustálé bolesti zad, nebo pozorujete-li na sobě vadné držení těla, neodkládejte řešení těchto problémů. Včasným zásahem lze dosáhnout výrazného zlepšení hybného systému, zlepšení ekonomičnosti funkčního systému apod. Váš pohyb se tak stane radostí.

V referencích naleznete individuální případy, ve kterých se nám podařilo odstranit bolesti zad, v důsledku snížení jednotlivých dysbalancí.

Pro tuto služby si objednejte individuální lekci kondičního trenéra.