Zapojení do korespondenční soutěže atletika pro děti

Běhej, házej, skákej rád... budeme se testovat!

 

Z webu www.atletikaprodeti.cz

Pro letošek jsme se rozhodli inspirovat novým DVD, které 4. dubna pokřtila i patronka našeho projektu, Bára Špotáková. Stejně jako celý náš projekt, je i film na novém DVD rozdělen do tří částí věnujících se školce, minipřípravce a přípravce. Každá z částí je pak zakončena kontrolními cviky, které by měli malí atleti zvládnout. Jistě jste už teď napnutí, jak jsou vaši malí svěřenci zdatní v porovnání s ostatními. Nad výkony malých atletů bude pro tentokrát bdít kladivářka, Kateřina Šafránková a i ona se už těší, až si se svými dětmi v kolínské přípravce vyzkouší soutěžní testování v běhu, hodu a skoku.

Soutěž je určena pro všechny děti ve věku od 5 do 11 let, které pravidelně navštěvují naše atletické přípravky. Pokud vás po přečtení prvních řádků už teď 'svrbí botky', vězte, že s testováním můžete začít už 1. dubna na Velikonoce, kdy naše korespondenční soutěž oficiálně začíná. Tři soutěžní disciplíny tak můžete třeba zabalit do jarního kabátu: 'skok pro velikonoční vajíčko, běh s pomlázkou a hody, hody...' Pokud to nestihnete, tak čas testovat se, budete mít až do 30. května, kdy naši letošní soutěž uzavřeme.

karticka safr 1.jpg karticka safr 2.jpg

Děti v jejich úsilí letos podpoří kladivářka Kateřina Šafránková. Palce jim bude držet i na soutěžní kartičce, viz. obrázek. Obdrží ji všechny děti, které se testování zúčastní, bude jim pěknou připomínkou jejich úspěšného závodění. Počítejte proto s tím, že teprve po tom, co nám potvrdíte svou účast, vám kartičky zašleme a vy si do nich výkony tří soutěžních disciplín s dětmi zapíšete. Výsledky nám pak navíc zašlete vepsané do tabulky, kterou naleznete na konci článku.

A protože se jedná o soutěž, budeme také odměňovat. Na malé atletíky a přípravky s nejlepšími výkony  čekají drobné ceny a fotky s podpisem patronky naší soutěže.

 

Propozice:

 

Budeme se testovat na trénincích, poté přepošlu výsledky na ČAS

soutěžní  testování  atletických  přípravek

2013

 

Účastníci:                  soutěžní testování je určeno pro děti ve věku 5 – 11 let, které pravidelně   

                                   navštěvují přípravky v atletických oddílech/klubech

                         

Věkové kategorie:    děti budou testovány podle ročníků narození –
                                   2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 a mladší                                                                      

Testovací disciplíny: Soutěžní testování je prováděno v základních atletických disciplínách běhu, skoku a hodu.
ročníky 2006, 2007, 2008 a mladší
20 m, skok daleký z místa a hod tenisovým míčkem


                                   ročníky 2005 a 2004
                                   30 m, skok daleký z místa a hod kriketovým míčkem (150 g)


                                   ročníky 2003 a 2002
                                   50 m, skok daleký z místa, hod medicinbalem (1 kg)
 

                                   Popis disciplín je podrobně rozepsán dále.

                                  

 

Hodnocení:              
Dle zaslaných výsledků bude určeno pořadí dětí v „trojboji“ ve třech vypsaných disciplínách. Vyhodnoceny budou nejlepší tři děti v každém ročníku (zvlášť chlapci a dívky). V každé kategorii (ročníku) bude také vyhodnocena nejlepší přípravka, tj. přípravka, která bude mít nejvíce dětí (společně chlapců a dívek) v umístění do 10. místa. 

 

Ceny: 
Každý účastník obdrží „veselý“ účastnický lístek (viz dále). Nejlepší přípravky a nejlepší tři chlapci a dívky v každé kategorii (ročníku) budou odměněni diplomem a drobným dárkem.

 

 

Patronkou soutěžního testování se stala česká kladivářka
olympionička Kateřina Šafránková.
Nejlepší závodníci a přípravky obdrží fotku s jejím podpisem.

 

 

 

 

 

Organizace a podmínky soutěžního testování:

Soutěžního testování se může zúčastnit celý oddíl/klub nebo jen skupinka oddílové přípravky, popř. další subjekty zapojené do projektu Atletika pro děti (atletické kroužky aj.).

 

 

Trenér (popř. učitel, lektor) zašle před soutěžním testováním přihlašovací email koordinátorce soutěže Ivetě Rudové (irudova@atletika.cz), ve kterém uvede předpokládaný počet dětí, které se soutěžního testování zúčastní a poštovní adresu. Na uvedenou adresu budou obratem zaslány účastnické lístky, které trenér vyplní a rozdá svým svěřencům za odměnu po absolvování testování. Výsledky soutěžního testování trenér pošle na adresu Českého atletického svazu v předepsaném formuláři uvedeném v článku k soutěžnímu testování na  www.atletikaprodeti.cz. Testování může probíhat při tréninku nebo v rámci oddílových závodů. Není nutné absolvovat všechny disciplíny v jeden den (možno rozložit na více tréninků, popř. závodů). Není také nutné obsadit všechny kategorie, oddíl zašle výsledky pouze těch dětí, které se opravdu účastní sportovní přípravy v atletické přípravce. Soutěží se ve stanovených disciplínách dle podrobného popisu (viz dále). Výsledky se zpracovávají v určeném programu a zasílají na ČAS kompletní (po absolvování všech disciplín). Za organizaci testování (tj. vlastního provedení dle popsaných pravidel a odeslání výsledků na ČAS) zodpovídá trenér/trenérka atletické přípravky.

 

 

Období soutěžního testování: od 1. 4. 2013 do 30. 5. 2013, zapojit se lze průběžně během určeného období.

 

 

Zasílání výsledků: průběžně, nejpozději 30. 5. 2013 emailem na adresu irudova@atletika.cz zapsané do formuláře, který najdete na www.atletikaprodeti.cz.

 

 

Zveřejnění výsledků: ihned po zpracování, nejpozději 10. 6. 2013. Výsledky budou umístěny na www.atletikaprodeti.cz

 

 

 

Podrobný popis disciplín

 

BĚH
20 m, 30 m, 50 m

Děti startují z polovysokého startu ze startovní čáry. Vybíhají na vlastní podnět. Trenér stojí v cíli              a sleduje atleta/atletku. Začíná měřit na pohyb zadní nohy a ukončuje měření, až hruď atleta protne cílovou čáru. Běhá se na umělé dráze, popř. na jiném rovném upraveném povrchu (škvára, tráva aj.). Pokud se běží mimo dráhu, kde není vzdálenost naměřena, je nutné úsek přesně naměřit pomocí standardního pásma (ne odkrokovat). Pokud není na dráze běžecký úsek označen, doporučuje se startovní a cílovou čáru vyznačit (nakreslit), popř. označit kužely. Měří se na desetiny sekundy. U digitálních stopek se zaokrouhluje 7,81 s = 7,9 s. Děti běhají v běžecké obuvi, nepoužívají tretry.

 

SKOK
Skok daleký z místa

Skáče se na žíněnce ze sady pro dětskou atletiku položené na dráze nebo trávě (upevnit sponami).  Oddíly, které žíněnku nemají, použijí gymnastickou žíněnku nebo budou testovat skok na měkkém vhodném povrhu (pilinová dráha, tráva – ne však do pískového doskočiště) a použijí standardní pásmo. Atlet skáče od vyznačené čáry na žíněnce (špičkami bot se dotýká čáry). Odrazí se a skočí co nejdál dopředu, doskakuje na obě nohy. Trenér označí doskok v bodě nejblíže vyznačené k odrazové čáře (paty). Výkony se zaznamenávají v metrech - zaokrouhleny na 5 cm (např. 1,65 m). Pokud atlet doskočí mezi 2 čárky vyznačené na žíněnce, započítává se nižší údaj – čárka blíže odrazové čáry. Pokud atlet přepadne dozadu, měří se místo dotyku rukou či jinou částí těla. Každý atlet má dva pokusy, které následují hned za sebou. Započítává se lepší výkon.

 

 

 

HOD
Hod tenisovým nebo kriketovým míčkem (150 g)

 

Děti házejí od vyznačené čáry. Děti z atletické školky (ročník narození 2006 a mladší) házejí z místa tenisovým míčkem. Děti z atletické minipřípravky (ročníky narození 2005 a 2004) mohou házet kriketovým míčkem z  krátkého rozběhu. Po odhodu nesmí překročit odhodovou čáru (nezdařený pokus). Trenér sleduje dopad míčku. Dosažená vzdálenost se zaznamenává             na 0,5 m (např. 8,5 m). Může se použít standardní pásmo nebo pásmo ze sady pro dětskou atletiku.  Při dopadu mezi dvě čárky pásma ze sady se počítá nižší údaj  - čárka blíže odhodové čáry. Každý atlet má 2 pokusy, které absolvuje hned za sebou. Lepší z obou výsledků se započítává.

 

 

Hod medicinbalem (1 kg)
 

Děti házejí medicinbalem (oběma rukama) z místa od vyznačené čáry. Postaví se do stoje rozkročného, zakloní se, zpevní a pomocí obou rukou odhodí co nejdále směrem dopředu (pohyb připomíná autové vhazování při fotbale). Po odhodu nesmí atlet překročit odhodovou čáru (nezdařený pokus). Trenér sleduje dopad medicinbalu. Dosažená vzdálenost se zaznamenává na 0,5 m (např. 8,5 m). Může se použít standardní pásmo nebo pásmo ze sady pro dětskou atletiku.  Při dopadu mezi dvě čárky pásma ze sady se počítá nižší údaj  - čárka blíže odhodové čáry. Každý atlet má 2 pokusy, které absolvuje hned za sebou. Lepší z obou výsledků se započítává.