Výživové poradenství

Správné a vyvážené stravování patří k nejdůležitějším krokům nejen při redukční snaze, ale i při zajištění vitálního způsobu života a podání optimálního fyzického výkonu.

Proto, abychom zajistili klientům komplexní a dokonalou péči, radíme klientům jak se správně stravovat, aby dosáhli svého cíle.

Pokud se klient rozhodne využít služby výživového poradce, postupuje těmito kroky:

 

1) Objednání konzultační hodiny

- klient, který má zájem o výživové poradenství, si telefonicky objedná konzultaci. Schůzka se uskuteční ve Springcentru v Čelákovicích. V případě schůzky na jiném místě, se klient domluví opět po telefonu. S klientem bude provedena vstupní konzultace, ve které je zahrnuto vážení, bioimpedance, zjištění nutričního stavu aj. (viz. bod 2).

- po vypracování stravovacího plánu výživový poradce volá klientovi o termín konzultace, ve které bude stravovací plán předán s podrobnými informacemi.

- klient zároveň na začátku hradí další tři konzultace (balíček "Výživové poradenství bez lekcí osobního trenéra), které jsou uskutečněny každý následující měsíc. Během těchto 3 měsíců klient zdarma konzultuje se svým poradcem, ať už telefonicky nebo emailem, zapracování nových stravovacích zvyklostí. Poradce pomáhá klientovi překonávat překážky. Nechceme klientovi předat pouze kus papíru, nýbrž ho provést po celé jeho cestě.

První měsíc konzultace trvá 60 min., kde proběhne také kompletní měření dosažených výsledků. Zde měříme a konzultujeme dosažené výsledky a zavedení nového stravovacího režimu do praxe.

Druhý a třetí měsíc následuje 30 min. konzultace, kde bude klient opět přeměřen s konzultací a řešením případných nedostatků.

Poznámka: v případě, že si klient sám nedomluví termín konzultace a to nejdéle do 14 dnů po uplynutí měsíce nutného k další konzultaci, polatky za konzultace propadají a jsou nevratné. Klient musí být stále proaktivní ve své snaze za svým cílem.

 

2) Stáhne si a vyplní vstupní dotazníky

tabulka snědeného.doc (49 kB) - záznam součaného stravovacího režimu v rozsahu 5-7 dní

Anamnéza klienta - vyplní s výživovým poradcem

Dotazník pohybové aktivity - vyplní s výživovým poradcem

Záznam tréninkových jednotek - vyplňuje po obdržení od výživového poradce


V současné době otevíráme čtvrtletně skupinové výživové kurzy s pohybovou lekcí.