Výsledky analýzy těla na Bodystatu s MUDr.Lívií Hajnou aneb zamyšlení nad problematikou

V sobotu 14.11.2009 proběhlo měření složení těla, kterého se zúčastnilo 15 klientů. Měření prováděla paní doktorka MUDr. Lívia Hajná ze STOBU za naší úzké spolupráce. Během celého měření jsme měli možnost společně prodiskutovat jednotlivé odborné záležitosti a celkový pohled na problematiku obezity a civilizačních onemocnění. Je mnoho odborníků přes výživu, kteří se rozcházejí v názorech na jednotlivé problémy současného životního stylu, stravovacího režimu, redukčních programů a jejich řešení. Byli jsme velice nadšeni, že směr, kterým svojí práci ubýráme (přístup ke klientům a jejich potřebám, ať už fyzickým nebo psychickým, celkový pohled na problematiku, aplikace redukčních programů do praxe,..) je na velice podobné bázi. Mluvili jsme o problematice ne jako o práci, ale jako o opravdovém hobby, který nás naplňuje pocitem štěstí, když můžeme pomoci lidem "nastartovat" nový životní styl, změnit jejich psychické rozpoložení a změnit pohled na svět, že nežijeme proto, abychom pouze pracovali, abychom se pouze stresovali a žili hektický a poloviční život a za x desítek let zjistili, že život je pryč a my veškerý čas strávili prací na úkor našich rodin, přátel, zábavy a sportu. Chceme zabránit vzniku civilizačních onemocnění (diabetes, obezita, cévní onemocnění,..) a ukázat lidem, že jsou faktory, které je důležité si pravidelně kontrolovat (krevní cukr, cholesterol, triglyceridy, krevní tlak, atd.), neboť se nijak neprojevují, necítíme je, nebolí a jednoho krásného dne nám lékař oznámí, že jsme nemocní. Tato nemoc neodejde brzy jako chřipka či nachlazení, nemusí také odejít již nikdy.

Společné setkání s paní Hajnou bylo pro obě strany velice emotivní a povzbuzující. Každý takový moment nás utvrzuje, že jdeme správnou cestou. Razíme filosofii, že každý člověk, kterého potkáme je pro nás inspirací, motivací, učením a že každý člověk ví vždy více než vy. Od každého se něco nového naučíte a něco si vezmete, i když třeba pouhou jednu větu, která vás může ovlivnit na celý život. Proto se těšíme na každé další nové setkání, které může být velice inspirativní, poučné a radostné.

S paní Hajnou jsme se domluvili na další naší spolupráci. Po svátcích vánočních připravíme další měření, které může být pro dnešní měřené klienty průběžnou kontrolou, zda-li redukční program probíhá tak jak má, nebo pro některé může být právě odrazovým můstkem v rozhodnutí začít se sebou něco dělat. Jěště před tím Vás pozveme na připravovaný seminář, kde bude možné poprvé provést měření hladiny antioxidantů v těle bez použití složité laboratorní technologie. Akce proběhne 6.12.2009 v 9 hod. v sále Springcentra Čelákovice.

A jak dopadly výsledky měření?

Z 15 klientů mělo 66 % nadváhu, 27 % bylo v normě a 7 % mělo naměřené hodnoty něco málo pod normou. Bylo velice příjemné zjištění, že někteří klienti, kteří u nás prodělávají redukční změnu, se již dostali z nadváhy ke správným hodnotám a jsou již tedy v normě a někteří se k nim správným tempem pomalu blíží.

 

Tak jako jsou normální pravidelné kontroly u lékaře, i toto měření složení těla a zjištění rizika civilizačních onemocnění by mělo být součástí Vašeho zdraví. A pokud již sportujete, tak určitě chcete vědět, jak na to reaguje Vaše tělo a zda-li je veškerá sportovní činnost pro Vaše tělo efektivní.

 

Těšíme se na naše další setkání

 

Vašek a Lucka

Vaši kondiční a výživový poradci