Vitamín K

Charakteristika
Vitamin K („koagulační vitamin“) je vitamin rozpustný v tucích. Tvoří ho několik látek: přírodní látkou nacházející se převážně v rostlinách je phytonadion, někdy též nazýván fylochinon, fytomenadion či vitamin K1. Baktérie ve střevě syntetizují skupinu látek souborně nazývaných menachinon, někdy též farnochinon čili vitamin K2 (poskytují ho organismu v dostatečné denní dávce). Syntetickou látkou je menadion označovaný též jako vitamin K3.

Význam
Obecně vitamin K podporuje srážlivost krve, pomáhá omezovat silné menstruační krvácení, předchází vnitřnímu krvácení, léčí krvácivost z nosu a novorozenecké krvácení. Jako lék je používán též u poruch jater a žlučových cest. Zkoumány jsou jeho účinky na kost (zřejmě podporuje mineralizaci kosti a tím chrání před osteoporózou). Vitamin K působí proti lékům proti srážení krve, perorálním antikoagulanciím (např. warfarin, ethylbiscumacetát).

Doporučený denní příjem (podrobněji viz tabulka):
90-120 mikrogramů (µg)

Zdroj
Za normálních okolností člověk nepotřebuje vitamin K přijímat z potravy, neboť tento vitamin je v dostatečné míře dodáván střevní mikroflórou. Největší obsah vitaminu K mají rostlinné oleje a listová zelenina.
Obsah vitaminu v některých složkách potravy (orientační hodnoty):

  • Kapustičky 100 g

 0,8-3 mg

  • Zelí 100 g

 3,6 mg

  • Špenát 100 g

 0,04-3 mg

  • Fazole 100 g

 0,29 mg

  • Květák 100 g

 3 mg

  • Hrášek 100 g

 0,3 mg

  • Brambory 100 g

 0,08 mg

  • Játra 100 g

 0,15 mg

  • Olivový olej, 1 polévková lžíce

 0,01 mg


Nedostatek vitaminu
Kdy může nastat nedostatek vitaminu?
Nedostatek vitaminu K je u dospělé populace v důsledku jeho syntézy střevními baktériemi velice zřídkavý. Rizikem relativního nedostatku vitaminu K jsou ohroženi lidé dlouhodobě léčení některými antibiotiky (způsobují „vybití“ střevní mikroflóry), trpící vážnými jaterními a žlučovými onemocněními a pacienti dlouhodobě léčení warfarinem a ethylbiskumacetátem (perorálními antikoagulancii). U novorozenců není vyvinutá střevní mikroflóra, může tedy dojít ke krvácivosti z nedostatku tohoto vitaminu.
Některé léky (cholestyramin, kolestipol a sukralfát) mohou snižovat vstřebávání vitaminu K.
Jaké jsou příznaky nedostatku vitaminu?
Jedná se převážně o zvýšenou krvácivost, především z nosu a dásní. Může se vyskytovat krev v moči a ve stolici (krev barví stolici do tmavě hnědé barvy). Ženy mohou trpět extrémně silným menstruačním krvácením.

Nadbytek vitaminu
U vitaminu K1 nebyla toxicita zaznamenána. U umělého vitaminu K3 (menadionu) bylo pozorováno poškození buněk volnými radikály projevující se jako žloutenka či hemolytická anémie.
Nadbytek vitaminu K snižuje účinnost léků zabraňujících krevnímu srážení (např. warfarin).