V Čt o koordinačních cvičeních pro mozek

V neděli 17.3.2024 jsem opět natáčela do polopatě. Tentokrát i se synem a na téma, kterému se poslední roky docela věnuji, dříve i v rámci výuky studentů na Pedf Uk, nyní v rámci přednášek pro učitele v MŠ a ZŠ. Níže přikládám odkaz na video a rozhovor na toto téma. Jednotlivé cviky pravidelně zveřejňuji na instagramu Lucie_kainova_sportlav a na facebooku sportlav

 

Video Polopatě ČT: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10658625776-polopate/224562220400007/cast/1033881/

Rozhovor o koordinačním cvičení (brain training)

Co to jsou koordinační cviky? 

Začala bych vysvětlením, co jsou koordinační schopnosti - jedná se o komplex schopností lehce a účelně koordinovat pohyby a přizpůsobovat je měnícím se podmínkám, provádět složitou pohybovou činnost a rychle si osvojovat nové pohyby. Tolik definice. A u toho osvojování nových pohybů bych zůstala. Představte si náš mozek jako sval. Pokud naše svaly nezatěžujeme, budou atrofovat. Podobné je to s naším mozkem. Náš mozek , aby se dobře vyvíjel, potřebuje určinou zátěž. A dobrým tréninkem může být jakékoliv učení se čehokoliv nového. Jazyky, matematika, pohyb. Známe mnoho benefitů pohybu, když jdeme na procházku, hrajeme sportovní hry, posilujeme, cvičíme jógu. Existují však cviky koordinačního charakteru, můžeme je nazývat cviky pro mozek, které velmi pomáhají našemu mozku udržet se funkční, zároveň je známo, že pravidelné provádění koordinačně náročných cvičení pomáhá v prevenci proti nemocím ve stáří jako je Alzheimerova choroba, demence apod. V počátcích nemoci pomáhají udržovat nebo i mírně zlepšit schopnost myšlení, vnímavost a motorické funkce.

 

Kdo je může cvičit?

Učit se něco nového, co náš mozek nemá zaběhnuté je důležité během celého života. Cviky může provádět úplně každý. Děti, které pravidelně cvičí koordinační cvičení se snáze učí novým pohybovým dovednostem. Takže všestranně zaměřené dítě má vyšší pravděpodobnost toho, že si může později vybrat téměř jakýkoliv sport, proto koordinačně náročné sporty jako například gymnastika a atletika jsou základem pro většinu ostatních sportů. Koordinační cviky jsou velmi vhodné pro děti se zkříženou lateralitou, pro děti, které mají dyslexii či další poruchy učení, pro děti s adhd apod. Při cvičení totiž dochází mimo jiného k propojení hemisfér. 

Pro dospělé a seniory je to pak účinný způsob, jak udržovat svůj mozek v kondici a jak jsem již zmínila, je to dobrá prevence chorob stáří.

Takže cviky jsou úplně pro všechny, kteří je jsou schopni již nebo ještě provést.Na co se zaměřují?

Existuje mnoho dělení koordinačních schopností, my se zaměříme konkrétně na ty cviky, které můžeme provádět bez nějakých speciálních pomůcek, snad krom tenisáku. Cvičení jsoui postavena na koordinaci rukou, nohou,očí a mysli, která musí řídit jejich různorodý pohyb. Jednou velkou skupinou je vizuální trénink - kdy napodobujeme nějaký pohyb nohama, rukama, tělem, na místě či v pohybu…,dále manipulace s předměty - zde můžeme využít například tenisáky, iděláně mějte dva a cviků s nimi je nepřeberně, pokročilí mohou například žonglovat se třemi míčky, ale to chce již delší dobu praxi. Dalším skvělým nástrojem je rytmika! Vytleskávejte do rytmu choďte tančit - výborný trénink pro mozek!!!


Čím jsou tělu prospěšné? Jak fungují pro tělo? Proč je cvičit?

Při učení něčeho nového, co je pro nás alespoň trochu výzva, což koordinační cviky jsou, se v mozku vytvářejí nová neuronová propojení a tak je mozek aktivnější!


I když výsledek tréninku není zpočátku perfektní, při cvičení adresujeme požadavky na zúčastněné oblasti mozku a vytvářejí se tak již zmiňovaná  nervová spojení. Cílem je cesta! Kromě mozku trénujeme i schopnost koncentrace, vůle, schopnost překonávat překážky, vytrvalost, ale i schopnost sám sobě se zasmát  a nevzdávat věci hned na začátku!

Dalším aspektem je propojení pravé a levé hemisféry a vliv na naši psychiku.Pokud nám obě hemisféry dobře spolupracují, máme dobrý předpoklad pro harmonický život. Jednou ze základních cest ke spokojenosti je i vyladění hemisfér. K tomu nám pomohou právě zmiňované cviky. Pokud umíme být v souladu se sebou samými, zvládat každodenní starosti bez výrazných emočních výkyvů, znamená to, že naše hemisféry spolupracují. V opačném případě máme prostor ke zlepšení.


Pokud hemisféry nespolupracují správně a nedoplňují se, mozek spotřebuje daleko více energie. Nastává rychlejší únava při učení, neudržíme pozornost a pociťujeme nechuť k další duševní činnosti ( například dyslexie je podle dosavadních poznatků způsobena nesprávnou komunikací mezi pravou a levou hemisférou). Dítě pak leží po chvíli na lavici a už není schopno přijímat další podněty, hroutí se z přemíry učiva, dospělý, který o tom neví, může prokrastinovat a se znechucením odkládat například práci na počítači.

Výborně obě poloviny těla synchronizují například žongléři, pianisti apod.
Kdy se rozhodnout pro tento typ cvičení?

Okamžitě, včera bylo pozdě. Zkuste již nyní, přímo při koukání na video a dělejte každý den, cokoliv, hlavně něco nového. Jděte na procházku novou cestou! I v tu chvíli se mozek učí. Vyražte na výlet do přírody, kde to neznáte bez mapy a mobil nechte v kapse. Zkuste se orientovat podle sebe!  I zde jsou porkázané výrazné benefity pro mozek.Díky absenci speciálního cvičení, prostoru či času jsou tyto cviky vhodné kamkoliv a téměř kdykoliv.

 

Jak vypadají, jak cvičit koordinační cviky? – ukázky několika cviků

Výběr cviků s prsty, s celými pažemi, celé tělo, manipulace s tenisáky...viz soc.sítě

 

Jak dlouho denně provádět tyto cviky?

Cviky provádíme pár minut denně ideálně  2x denně popřépadě vícekrát, například při procházce venku se na chvilku zastavíme, pokocháme přírodou a provedeme klidně i jen 1 -3 cviky. Důležité ovšem je, aby ty cviky Vám nešly! Jakmile je totiž umíte, cvik pro vás přestává být účinný!! Takže hned jak se cvik naučím, vyberu nějaký jiný, nový, který neznám a opět se třeba pár dní, ale i týdnů  budu snažit, než mi půjde. A v tu chvíli trénuji mozek a cvik je pro mě vhodný. A zde je ten kámen úrazu, protože my lidé máme často nechuť dělat něco, co nám nejde, něco, co je pro nás těžké. Takže tím trénujeme i naši vůli, a pozornost. To jsou dvě složky, které jak děti, tak i dospělí, například vlivem sociálních sítí, mají často slabé. Ve chvíli, kdy se soustředíte na koordinační cviky, tak prostě tou pozorností musíte být tady a teď.

 

Potřebujeme k tomuto cvičení nějaké pomůcky?

Bohatě postačí obyčejný tenisák, ideálně dva. Pokud nemáte, začněte s cviky bez něj a chvíli si také vystačíte.

 

Dá se připravit nějaká „ideální“ denní sestava?

Můžeze nakombinovat pohyby celého těla, kdy se učíte něco nového, cokoliv, tady se pověsíte na tyč, tady přejdete do hlubokého dřebu a zkusíte se z něj nějka přmístit zas do jiné pozice, skvělé je lezení po čtyřech a jeho milion variací, to bychom byli u všečstranného pohybu, dejte tam koordinačně náročné pohyby paží či prstů, zapojete manipulaci s tenisákem, klidně i rytmiku, i když nemáte hudební sluch, o to spíše (počítejte doby, na první například tleskněte , na 2 dupněte apod.), prostě dělejte každý den stále něco nového, popřípadě opakujte to, co vám ještě nejde. 


 


 

 

 

.