Úspěchy dětí z přípravky bojových umění

  

 Děti z Toušeňské přípravky bojových umění dělají pokroky

Od konce září tohoto školního roku se v komorním prostředí tělocvičny základní školy v Lázních Toušeň rozběhla výuka základů bojových umění
pro nejmenší školáky, kteří zde trénují každou středu.

Cvičení vede Jan Rychnovský. Je držitelem 2.Danu Allkampf-jitsu
a na svém kontě má celou řadu vítězství na mistrovstvích republiky a za svůj úspěch pokládá i čtvrté a páté místo na mistrovství Evropy. Instruktorskou činností se zabývá od roku 1998.

Trenér říká, že pro přípravku bojových umění pro děti se tento sebeobranný systém skvěle hodí, protože ve své univerzálnosti využívá techniky většiny běžně rozšířených stylů a děti tak získají pohybové návyky, které pak mohou uplatnit nejen ve světě bojových umění, ale
i ve většině sportů. Ovšem pokud tento styl děti zaujme natolik, že se mu budou chtít věnovat
i nadále a ještě více se v něm za podpory rodičů zdokonalovat, mají možnost skládat zkoušky
a získávat tak barevné pásy, označující jejich technickou vyspělost.

V Toušeňském oddílu je převaha chlapců, ale dívky se rozhodně neztrácejí a chlapcům se vyrovnají a v některých aspektech je i předčí. Malí bojovníci a bojovnice se zde neučí pouze základy technik účinné obrany, ale snaží se také naučit disciplíně, úctě ke druhému a zjišťují, jak je důležité se zklidnit a soustředit se. Děti také velmi rychle pochopily, že naučené techniky nesmí používat mimo trénink k jiným účelům než k sebeobraně nebo k pomoci slabším kamarádům.

Tréninky jsou sice věnovány z největší části bojovým technikám, ale je to také o fyzičce. Tu musí mít i děti, a tak se v tréninku objevují i základní posilovací cviky jako jsou kliky, dřepy nebo sklapovačky. Aby hodiny nebyly nudné a děti se mohly během výuky i rozptýlit
a pobavit, občas trenér zařadí i nějaké bojové hry, kterými si malí cvičenci zlepší a upevní především rychlost, obratnost a postřeh.

Na tréninku se používá názvosloví technik vycházející z japonštiny. Již po několika trénincích uměli děti napočítat do deseti nebo pojmenovat některé údery, kopy, postoje a kryty, což je znamením, že cvičení žáčky baví a přemýšlejí o technikách i mimo tréninkové hodiny doma nebo ve škole.

Na závěr je třeba děti z Toušeňské základky pochválit, že se za poměrně velmi krátkou dobu dokázaly naučit spoustu nového. Dík patří samozřejmě i rodičům, kteří své ratolesti
ve sportovním duchu podporují a umožňují jim tak aktivně nahlédnout do světa bojových umění.

 

Děti úspěšně složily zkoušky

Vyvrcholením pětiměsíčního tréninku dětí z oddílu bojových umění ZŠ Lázně Toušeň bylo pro většinu malých cvičenců první úspěšné absolvování zkoušek technické vyspělosti na 10. kyu Allkampf-jitsu Zkoušky proběhly 3. Března
v hale Sportovního klubu policie v Českých Budějovicích. Byl to první krůček
na jejich dlouhé cestě bojovníků a již se těší a připravují na ty další.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezinárodní certifikát si přivezli Vanda a Patrik Kučerovi, Jakub Marek, Matěj Horák a David Danko

 

Toušeňský klub stále přijímá nové žáčky od 7 do 10 let, tréninky probíhají v tělocvičně ZŠ Toušeň každou středu od 17:00hod.

V případě zájmu z řad mládeže a dospělých od 14 let otevřeme nový oddíl !!

Kontakt pro zápis: Jan Rychnovský tel.: 604 704 252 nebo e-mail: jan.rychnovsky@allkampf-jitsu.cz