Ukázka možného silového tréninku podporující redukci hmotnosti

Chcete aby Váš trénink byl efektivní a podporoval redukci hmotnosti? Přinášíme možnou ukázku, jak sestavit takovou tréninkovou jednotku.

Trénink byl sestaven na posilovacích strojích firmy Star Trac. Později přidáme další příklady tréninků, např. z outdoor prostředí za využití balančních a jiných posilovacích náčiní, aby jste si dokázali udělat představu, jak postavit trénink, když se nedostanete do fitness centra.

 

Osoba (věk): 58 let

Vybavení: stroje Star Trac

Heart Rate Max: 162 (dle Foxe)

Charakter činnosti: aerobní

Typ svalové činnosti: silová vytrvalost

Cíl TJ: redukce hmotnosti

 

IZ:IO 1:0,5

Intenzita zatížení: 60, 60, 45 sec.

Interval odpočinku: 30, 30, 20 sec

Interval odpočinku mezi sériemi: 2 minuty

Rychlost provedení: nízká

 

Tréninková jednotka

 

1) Warm up  10 min

2) Statický strečink  10 min

 

3) Hlavní část – kruhový trénink                           TF       1.s.      2.s       3.s.

TF výchozí:                                                                        96        83        83

1) vzpor ležmo                                                                    92        94        94

2) Břicho – leh pokrčme, sed-leh                                          84        87        90

3) Prsa – Chest press                                                         103      101      106

4) DK – leg press                                                               106      103      104

5) Záda – Vertical Row (Vněhmat)                                        112      109      103     

6) Břicho – sed-leh na stroji                                                 96        101      108

7) PRSA – Pectoral Fly                                                      102      103      107

8) Záda – Lat Pulldown                                                        96        100      103

9) DK – Leg extension                                                        104      102      104

10) Břicho – metronomy                                                     101      101      103

11) DK – výstupy na lavici (30 cm)                                       122      118      119

12 Břicho – leh na zádech, přítahy kolen k                            93        93        100

     hrudníku s fitballem

Obr. 1  Záznam TF v hlavní části TJ

 Obr. 2 Čas v jednotlivých tréninkových zónách

 

4) Aerobní činnost

Total Body Trainer 25 minut

 

5) Statický strečink 5 minut