Těžký začátek aneb co mi sport přinese

Každý člověk si za vzhled své tělesné schránky může sám. Mluvíme o zdraví a jeho prevenci, vzhledu, zdatnosti, zbavení stresového faktoru, dobré nálady, psychiky, kardiovaskulárního systému apod.

Začít cvičit je těžké jako každý jiný začátek. A vydržet je úkolem ještě těžším. Musíme si uvědomit, že jde především z počátků o adaptaci těla na změnu pohybů, zatížení pohybového aparátu, kardiovaskulárního systému, celé muskulatury a jiných faktorů. Na to navazuje přístup ke cvičení. Zpočátku by noví cvičenci měli dát přednost kvalitě před kvantitou. Mluvíme tedy o správné technice cvičení, pohybové lokomoce, správném dýchání, aby nedocházelo k novým svalovým dysbalancím nebo jejich prohloubení.

Většina lidí, kteří mění životní styl v pozdějším věku, byla většinou donucena tuto změnu podstoupit ze zdravotního hlediska, které přináší velká nadváha – obezita a s ním spojené rizikové faktory.

Otázka tedy zní - jak začít s pohybovou aktivitou?

Člověk, který se rozhodne pro tuto změnu, v první řadě navštíví fittnes centrum. Když už navštívíme toto sportovní centrum, měli bychom si uvědomit, co vlastně slovo fittnes znamená.

„Fittnes“ v sobě ukrývá slovo FIT a je jednou z nejdůležitějších součástí zdravého životního stylu.

F - „Frekvence“ – udává, kolikrát týdně cvičit. 3x/týden je minimální hranice, kdy máte opravdu šanci se svým tělem udělat nějakou výraznější změnu.

I – „Intenzita“ – ukazatel úrovně zatížení (individuálně různé)

T – „Time“ – délka trvání pohybového tréninku

T – „Typ“ – druh pohybové aktivity (Aerobní či anaerobní činnost)

 

Fittnes, tento životní styl, je tvořen čtyřmi faktory:

-         aerobní vytrvalost

-         svalová síla

-         svalová vytrvalost

-         kloubní pohyblivost (flexibilita)

 

Problematika cvičení je ale mnohem složitější. Důležitou roli hraje mnohem více faktorů počínaje životosprávou (kvalita a kvantita, redukce podkožního tuku, kdy energetický příjem musí být menší než energetický výdej, apod.), přes posilování (s vlastním tělem, na posilovacích přístrojích, jejich metody, intervaly zatížení a odpočinku), aerobní činnost (běh, plavání, různá aerobní zařízení), strečink, až po regeneraci (aktivní, pasivní).

Mnozí lidé si neuvědomují, že složka regenerace, která je nutná po každé zátěži, je nedílnou součástí tohoto životního stylu.

Tímto se dostáváme k dalšímu pojmu – „Wellness“.

Harmonií těla a ducha, tak by to kdysi nazvali ve starém Řecku. Dnešní doba používá termín wellness, kterým ho můžeme charakterizovat jako způsob života s kladným vztahem k péči o zdraví, kdy zdraví chápeme jako stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody. Většinou je uváděno, že wellness má pět částí, které spolu vzájemně souvisí, ale lze je také ovlivňovat i samostatně a jsou to:

-         pozitivní přístup k životu

-         zvládnutí stresu

-         osobní návyky

-         výživa a kontrola hmotnosti

-         fittnes

 

Není jednoduché udělat tuto životní změnu a vydržet v ní, obzvlášť v dnešní době. Je to otázka vůle a disciplíny, ale nikdy neexistuje slovo nejde to, pouze nechci. Jako nejlepší způsob vidím najít si osobu (kondičního trenéra), která této problematice rozumí a bude pro Vás tím motorem, který bude hnát dopředu, když Vaše vůle oslábne nebo zmizí. Pokud víte, že byste tuto změnu měli udělat nebo že ji stejně budete muset podstoupit, ať už kvůli zdraví nebo něčemu jinému, neodkládejte to a jednejte! Je mnoho trenérů, kteří Vám rádi poradí a vezmou si Vás „pod ochranu“, ale radím, vyzkoušejte jich více, aby jste měli možnost výběru, protože každý trenér razí jinou cestou a mnohdy nepreferují to, co je pro Vaše tělo nejvhodnější a nabízený přístup, který se Vám nemusí líbit, Vás může odradit od důležitého rozhodnutí, změny životního stylu. Je to stejné jako s hodinami aerobiku, taky si jich zkusíte několik, než si řeknete, zde mi to vyhovuje, to je zatížení, které zvládnu. Stejně to samé platí pro výběr publikací nebo nabídkou webových stránek. Zde naleznete velké množství informací, ale vybrat z nich informace, které jsou pravdivé a mají pro Vás svůj opodstatněný význam, je těžké. Každé tělo potřebuje individuální přístup a jiný druh cvičení.

Já věřím, že najdete tu správnou cestu k Vaší změně!

 

 Václav Kain