TEST: Dětská jídla ve fast-foodech; Cukr,náhradní sladidla a džusy (video)

Nemoc nadváhy a obezity dosáhla epidemických rozměrů. Podle odhadů Světové zdravotnické organizace bylo na celém světě v roce 2005 1,6 miliardy lidí s nadváhou a toto číslo vzroste do roku 2015 na 2,3 miliardy. Nadváha a obezita jsou přímo spojené s vyšším výskytem kardiovaskulárních chorob, cukrovky 2. typu a jsou významnými faktory, které mohou přispět k rakovině. Je vědecky prokázáno, že děti, které trpí nadváhou, jsou v dospělosti k těmto nemocem náchylnější.
Součástí strategie boje proti této epidemii je snaha spotřebitelských organizací o přísnější regulaci reklamy nabízející nezdravé jídlo dětem. V loňském roce jsme se zabývali dětskými snídaňovými cereáliemi. Celosvětový test, který organizovala světová spotřebitelská organizace Consumers International a jehož se náš časopis účastnil, se zaměřil na porovnání obsahu cukru a tuku ve sladkých dětských snídaňových cereáliích. A zjištění bylo: po celém světě prodávají nadnárodní korporace jako Kellogg’s a Nestlé přeslazené a někdy i tučné dětské cereálie, které propagují jako zdravou snídani. Místní výrobci z toho nevyšli lépe. Náš vzkaz z loňského roku zněl: dětské snídaňové cereálie nejsou zdravou snídaní, i když se tak tváří.
Letos jsme se zaměřili na jiné potraviny, které děti také rády konzumují. S cereáliemi mají společné také to, že jejich výrobci, velké nadnárodní firmy, používají podobné masivní marketingové kampaně po celém světě. Ba jsou možná zakladateli globálního marketingového přístupu. Jsou to řetězce prodejen rychlého občerstvení (fast food, chcete-li) reprezentované všudypřítomnými (a všude prakticky identickými) společnostmi McDonald’s, Burger King a Kentucky Fried Chicken (KFC).
Tyto největší řetězce rychlého občerstvení na světě denně nasytí desítky milionů lidí. Za reklamu vynaložila jen společnost McDonald’s v roce 2007 odhadem 1,74 miliardy amerických dolarů. Společnosti mají velký podíl na tvorbě stravovacích návyků právě u dětí, pro něž představují velké lákadlo. Proto jsme si položili otázku, nakolik jsou jimi nabízená dětská menu zdravá a zda kromě tradičních menu s hamburgery nebo jiným smaženým jídlem, hranolky a colou mají v nabídce také zdravější alternativy.
Test se zaměřil na srovnání marketingu a složení dětských menu řetězců ve 14 zemích Evropy, Asie a Latinské Ameriky. Průzkum probíhal v březnu a dubnu 2009. Výsledky byly ve všech zemích obdobné.

Občerstvení nebo jídlo?

Sám popis těchto zařízení v češtině – řetězce rychlého občerstvení – mnohé napovídá. I když tyto podniky samy o sobě prohlašují, že jsou restauracemi, v našem kontextu by pro ně byl příhodnější spíše název bufet. A rychlé občerstvení je od toho, aby rychle zahnalo hlad. Rychlé občerstvení tedy není od toho, aby nahrazovalo například školní jídelnu. Souvislost mezi umístěním prodejny rychlého občerstvení u školy a zvýšenou nadváhou dětí byla prokázána zejména v USA. Průzkum Kolumbijské univerzity a univerzity Berkeley v Kalifornii jasně prokázal vyšší obezitu dětí ze škol, které byly umístěny blízko prodejny rychlého občerstvení.
Menu, které je dětem v těchto bufetech nabízeno, svým složením a kalorickou hodnotou odpovídá zpravidla velkému obědu než svačině, a to ještě pořádně nevyváženému. Dětská menu v průměru představují 40 až 60 % doporučeného denního množství energie. Děti si snadno utvoří návyk v konzumování takovéto stravy a v pozdějším věku snadno přejdou na „dospělácká“ menu, která jsou nemenší kalorickou bombou.
Marketingové metody používané k propagaci nezdravých menu zahrnují používání známých filmových a televizních
postav nebo hračky jako součásti menu a snaží se vyvolat dojem spojení rychlého občerstvení se zdravým životním stylem. Tato kombinace je pro děti nesmírně
lákavá.

„Miluji to“

Heslo „I’m lovin’ it“, které by šlo přeložit jako „miluji to“ (rozuměj nezdravé jídlo, které nabízí McDonald’s), je jedním z příkladů, jak se společnosti snaží zvýšit svou atraktivitu u mladých lidí. Při našem testu jsme navštívili provozovny prodejen rychlého občerstvení a zkoumali jsme, co všechno na děti a mladé návštěvníky těchto zařízení číhá.
McDonald’s se snaží malé dětí nalákat na známé kreslené postavičky, na hračky v dětském menu. Nechybí ani hřiště a plakát upozorňující na možnost uspořádání narozeninové oslavy v provozovně. Časopis McSport propojuje značku McDonald’s se sportem a upozorňuje na sponzoring světové fotbalové reprezentace UEFA. V restauracích naleznete vysoké dětské židle pro nejmenší děti. Dospívající společnost láká zmíněným sloganem a postavami mladých lidí při sportu.
Na druhou stranu, jediný McDonald’s nabízí kromě běžného dětského menu s burgrem, colou a hranolky i zdravější variantu s toustem, salátem, pomerančovým džusem, případně bio mlékem.
U KFC jsme žádnou zdravější variantu menu neobjevili. Působení na děti je obdobné – pohádkové postavičky, barevné krabičky na menu s hračkami, možnost oslavy narozenin a prostor na hraní. V KFC dokonce naleznete i populární dětský časopis Mateřídouška.
Burger King, který teprve nedávno otevřel v České republice své první provozovny, žádné dětské menu nenabízí a v době, kdy jsme průzkum prováděli, jsme nezjistili ani žádné marketingové aktivity zaměřené na děti. Protože ale atraktivita tohoto řetězce může být pro děti podobná, zařadili jsme jej do našeho srovnání také.
McDonald’s a KFC v České republice jsou oproti ostatním evropským zemím zdaleka nejaktivnější na internetu. Internetové prezentace jsou plné her, soutěží, kreslených postav, nabízí archiv hraček a jejich aktuální nabídku nebo nabídky uspořádání narozeninové oslavy.

Cola pro mladší 12 let?

Typické rychlé občerstvení je obecně považováno za nezdravé. Provozovatelé řetězců jsou si toho vědomi a proto někteří z nich (u nás zatím pouze McDonald’s) nabízí dětem i zdravější alternativy. Problém je v tom, že mezi nabídkou nezdravých a zdravých menu není z hlediska jejich propagace žádný rozdíl.
V testu jsme sledovali nutriční složení z hlediska látek, které se podílejí na vzniku nadváhy a zdravotních problémů, tedy tuku, nasyceného tuku, cukru a soli. Jsou klasickými představiteli nezdravého jídla a děti jich obecně konzumují přespříliš. Brali jsme vždy v úvahu jejich deklarované množství. Ukázalo se, že některými hodnotami se řetězce zřejmě nerady chlubí, neboť se nám je nepodařilo dohledat. Celkovou energetickou hodnotu menu se nedozvíte v KFC, množství nasycených tuků také KFC zatajilo, stejně jako množství soli. Naopak u McDonald’s jsme nalezli téměř kompletní informace o všech důležitých nutričních hodnotách.
Nasycený tuk, tedy ten druh tuku, který zvyšuje hladinu „zlého“ LDL cholesterolu a je přítomen v živočišném tuku, je látkou, které by se především děti měly vyvarovat. Jediný, kdo přiznal, kolik nenasyceného tuku v jeho jídle je, byl McDonald’s. V dětském menu s hamburgerem jej naleznete celých 8 gramů, což představuje více než třetinu doporučené denní dávky pro chlapce ve věku 7 až 10 let. „Zdravá“ varianta v podobě McToastu a zahradního salátu obsahuje 6 gramů nasyceného tuku, tedy 24 procent doporučené denní dávky.
Větší riziko na děti číhá v nápojích, které jsou jim v rámci dětských menu nabízeny. Jsou totiž značně přeslazené. V dětském menu v KFC nechyběla obligátní Pepsi cola, Happy menu u McDonald’s sice obsahovalo mléčný koktejl, ten ale dokázal v obsahu cukru Pepsi colu ještě trumfnout. Colové nápoje byly součástí dětských menu po celém světě, a to i přesto, že se společnosti Coca Cola a Pepsi zavázaly, že nebudou aktivně nabízet své výrobky dětem mladším dvanácti let. Cola je nejenom příliš sladká, ale obsahuje i kyselinu fosforečnou. Pravidelné a nadměrné pití colových nápojů způsobuje nerovnováhu mezi vápníkem a fosforem (v neprospěch vápníku), což vede k úbytku kostní hmoty; důsledkem je náchylnost ke zlomeninám kostí.
Zejména v České republice i v ostatních evropských zemích se ukázal jako problematický vysoký obsah soli. Dětské menu od McDonald’s obsahovalo polovinu denní doporučené dávky soli. Lépe na tom bylo menu od KFC a zdravá varianta menu od McDonald’s, ale i tak obsahovaly více než třetinu doporučené denní dávky soli. Ještě hůře na to ovšem byla menu pro dospělé.

Menu pro náctileté

Dětská menu cílí především na nejmenší děti mladší deseti let. Ty jsou zároveň nejzranitelnější skupinou, protože si vytváří stravovací návyky a jsou snadno ovlivnitelné vhodně cílenou reklamou. Pro starší děti pak návštěva stravovny rychlého občerstvení představuje již část jejich identity. Pro starší děti je typická snaha vymezit se vůči svým mladším vrstevníkům. Marketingoví stratégové fast foodů myslí i na tento aspekt. Části kampaně jsou zaměřené na náctileté, naznačují jim, že jsou na dětské menu již příliš velcí a nabádají je ke konzumaci menu pro dospělé. Příkladem budiž KFC se svou webovou stránkou na téma Simpsonových (seriálu pro „velké děti“) nebo McDonald’s s obaly se skejťákem u Big Mac.
Náctiletí mají samozřejmě vyšší energetické nároky. Typická menu pro dospělé jsou také výrazně výživnější. Jenže špatným směrem. Stejně jako dětská menu jsou příliš tučná a ještě více slaná. Big Mac menu od McDonald’s pokrývá téměř poloviční denní potřebu tuku 15 až 18letého chlapce. Stejně je to s cukrem z Coca Coly a soli je v Big Mac menu téměř 70 procent denní dávky. Zdravější menu je z KFC (čtvrtina dávky tuku a cukru, ale polovina dávky soli). To je dáno především tím, že obsahuje kuřecí maso. Méně zdravé je také menu s burgerem Whopper od Burger Kinga; v ČR neuvádí množství nasyceného tuku, v ostatních zemích měly ovšem výrobky této společnosti obsah nasyceného velmi vysoký.
Děti, které si navyknou na dětské menu, budou mít větší náchylnost jíst i menu pro dospělé, jakmile budou mít pocit, že z dětského menu „vyrostly“. To může být již ve věku okolo 11 let. Menu pro dospělé představuje pro dítě v takovém věku doslova kalorickou bombu.

Co řetězce tají?

Jednoduchým krokem mohou řetězce rychlého občerstvení přispět ke zdravému stravování. Stačí jasně a přehledně uvádět kalorickou hodnotu a obsah jednotlivých složek. Každý tak může získat snadno přehled o tom, co jí a přizpůsobit tomu svůj celodenní jídelníček. Jenže někteří se těmito údaji neradi chlubí. Jediný McDonald’s je v celosvětovém měřítku konzistentní v uvádění nutričních informací. I v České republice byly tyto údaje snadno dohledatelné přímo v provozovnách a na obalech jednotlivých jídel. Burger King a KFC výživové hodnoty v provozovnách nemají, část z nich naleznete na jejich webových stránkách. Nejkřiklavější údaje o obsahu soli a nenasycených tuků ale obě společnosti tají. Proč asi?

Hranolky nebo salát?

I když přinejmenším jeden ze tří řetězců rychlého občerstvení nabízí i zdravější alternativu dětského menu, neplatí, že fast foody představují zdravou alternativu stravování pro děti. Jejich marketing je zaměřený na propagaci nezdravého jídla a podporuje pravidelnou konzumaci těchto potravin.
Dětská menu mají kalorickou hodnotu jako „velké“ jídlo a jejich pravidelná konzumace jako „svačinky“ není pro děti naprosto vhodná. Motivace v podobě sběratelských sad hraček děti podporuje v pravidelných návštěvách těchto podniků rychlého občerstvení. Návyk, který si v dětství vypěstují, si ponesou do puberty a do dospělosti. Dospělá menu jsou přitom pro 11 nebo 12leté dítě ještě mnohem větší zátěží. Blízkost těchto „bufetů“ u školy nebo na cestě do školy riziko, že vaše dítě si vypěstuje zkázonosné stravovací návyky, jenom zvyšuje.

zdroj: www.dtest.cz

 

Video:                                           

Olympijské hry 2008 Peking