Sport a jeho problematika: Strečink svalů beder

 

 

Zdroj: Tělesná výchova a sport mládeže, Daniela Stackeová FTVS UK