Silové schopnosti v přípravě dětí

Velmi často se v rozvoji silových schpoností u dětí realizují chyby. Sami děti (hlavně chlapci) velmi rychle v brzkém věku inklinují k posilování pomocí těžkých břemen, neboť vidina svalnatého těla je lákavá. Krátká prezentace k rozvoji silových schopností u dětí, může napomoci lepšímu vhledu do problematiky.

Silové schopnosti v přípravě dětí.ppt (142,5 kB)