Sed a jeho zdravotní důsledky

Sed a jeho zdravotní důsledky

 

Sed je dnes nejčastější aktivitou v průběhu dne. Většina lidí má dnes sedavé zaměstnání a odpočinek také často probíhá pasivně. V sedu však převažuje mentální činnost a naše pohybová soustava chřadne.  V sedu je pánev podsazená (v retroverzi), máme kulatá záda (kyfotické držení těla), ramena jsou ohnutá dopředu (v protrakci), brada je předsunutá a oči se upínají na jedno místo. Spolu s neměnnou strnulou pozicí je toto nastavení těla velmi nevhodné nejen pro naše svaly, ale i pro naše vnitřní orgány.

 Jakákoliv dlouhodobá statika tělu škodí, ať už je to v sedu či ve stoji. Tělo je stvořené k pohybu. Dlouhodobou strnulou pozicí se přetěžují posturální svaly, ty ochablé se rychle unaví a dochází ke svalové nerovnováze a přetěžování určitých svalových skupin. Například právě zhroucený sed, či nevhodný stoj (představte si dlouhé čekání ve frontě – málo lidí bude stát vzpřímeně s mírně pokrčenými koleny a napřímenou páteří). Dlouhodobě stejná pozice je pro tělo nevhodná. Problémem tak je právě i sedavé zaměstnání.


 

Důsledky dlouhodobého a nevhodného sedu:

1.      Ochabnutí svalového systému  - časté bolesti v zádech (Vlivem retroverze pánve a kyfotického držení.

2.      Zhoršené dýchání vlivem kyfotického držení – při kulatých zádech se snižuje pohyblivost hrudníku, zhoršuje se  činnost bránice a možnost plného nadechnutí. V sedu tedy  trpí nejen funkce bránice, ale i mezižeberní svalstvo (patří mezi nádechové a výdechové svaly) a pružnost hrudníku! Dochází k omezení pružnosti žeberních kloubů, tuhnutí hrudních fascií a rozvoje hrudního koše. Vše významně přispívá k rozvoji dechových obtíží.

3.      Bolesti ramen - často související protrakce ramen má za následek zmenšenou hybnost ramenního kloubu, decentraci kloubu (změněné postavení kloubu v jamce).

4.      Bolesti hlavy - předsun hlavy se záklonem a oči směřující dlouhodobě na jedno osvětlené místo.

5.      Blokády krční páteře  a výhřezy  meziobratlových plotének – protrakce ramen, záklon a předsun hlavy v součinnosti se sníženou funkcí bránice (viz níže) a tedy zvýšenými nároky na pomocné nádechové svaly (některé krční svaly) vedou k funkčním i strukturálním změnám na krční páteři.

6.      Bolestivé vyprazdňování, zácpa, bolestivý pohlavní styk, ztráta orgasmu, nemožnost otěhotnět atd. Retroverze pánve (podsazení) vede ke změnám tlaků na kostrč, na SI klouby pánve, na bedra a celkově k ochabnutí okolních svalů. To vede ke změnám jejich napětí. Část svalů je ochablá, část napjatá, vznikají svalové spasmy, trigger pointy.  Nejedna žena, která se dlouho marně snažila otěhotnět, byla úspěšná až po absolvování masáží a uvolňování oblasti SI skloubení.

7.      Častá inkontinence žen - ochabnutí svaloviny pánevního dna a bránice

8.      Jícnový reflux – unikání žaludečních šťáv mimo žaludek jícnem nahoru až do úst. To může vést až k ovlivnění hlasivek, větší kazivosti zubů díky kyselým šťávám atd. Kromě obezity, jež může být částečně také zapříčiněna sedavým způsobem života, jsou dalšími příčinami nezpracovaný stres a porucha antirefluxní bariéry spolu se snížením síly zadní stěny bránice.

9.      Snížená střevní peristaltika a lymfodrenáž– naší nečinností dochází k menší střevní peristaltice a následně zácpám. Při nevhodném sedu je v nevýhodné pozici i bránice. Ta funguje jako píst, při nádechu se pohybuje dolů a naopak. Je v těsném sousedství s vnitřními orgány. Pohyb bránice je důležitý pro lymfodrenáž – tedy převádění tuků ze střev a následně mezibuněčného prostoru do lymfatických cesta  následně do krevního oběhu. Transport lymfy je závislý na stahu okolní svaloviny a funkci bránice. Sed neumožňuje důsledné pohyby bránice, neboť páteř je v nevýhodném kyfotickém postavení. V lymfatickém systému tak dochází k omezení průtoku lymfy a k její stagnaci!

10.   Chronický zánět, obezita a dušnost – příčinami jsou stagnace lymfy - viz výše, nemožnost pohybu a nadměrné stravování, kdy člověk, který celý den sedí, si dá k obědu polévku, hlavní jídlo, desert a zapije to sladkým pitím nebo pivem a následně opět sedí. Lymfa se začne hromadit v břišní krajině  a v mízních uzlinách břicha. To vede k nahromadění metabolitů a otoku orgánů. Nahromaděná lymfa zmenšuje prostor pro orgány, tedy jejich pohyb a způsobuje zvýšené zvazivovatění vnitřních orgánů, což zvyšuje jejich tuhost a  brání dalším pohybům bránice. Člověk se dostává do uzavřeného kruhu chronického zánětu, špatného dýchání a obezity.

 

 

Výčet obtíží je velmi dlouhý. Vše je však řešitelné změnou životního stylu, ergonomií práce a především pohybem. Níže uvádím několik málo cviků na pohyblivost hrudní páteře, dále na kanálu Lucasportlav naleznete výuková videa nejen na hrudní a bederní oblast. S mými klienty, VŠ studenty ale i s dětmi zařazujeme mobilitu hrudní páteře, ale i kyčlí a dalších segmentů těla do každého rozcvičení (statická rozcvička tahání hlavy a končetin s výdrží je již dávno přežitkem). Pokud vás nějaké potíže trápí, nespoléhejte na hodinové cvičení dvakrát týdně, ale vyberte si jeden či dva vhodné cviky na danou oblast a ty provádějte během dne co nejčastěji, kdykoliv si vzpomenete, třeba 5-10 za den vždy pár opakování. K tomu zařaďte krom silových tréninků jakoukoliv aerobní aktivitu, která je Vám příjemná, třeba chůzi. Pravidelné cvičení je kromě aktuálních fyziologických potřeb i důležitou prevencí pro dobré fungování ve stáří! Provádějte i koordinačně náročnější pohyby, i tak se mozek udržuje mladý a funkční.