Přípravky na hubnutí (Meridia, Lindaxa, Sibutramin,..) staženy ze všech trhů zemí EU.

Nedávno jsme zveřejnili článek, ve kterém jsme polemizovali nad hubnoucími prostředky, kterými byli léky typu Meridia, Lindaxa apod. V současné době došlo ke stažení těchto výrobků z trhů zemí EU, neboť se prokázalo, že pacienti, kteří užívali sibutramin, vykazovali v této studii zvýšené riziko kardiovaskulárních a cévně-mozkových příhod ve srovnání se skupinou pacientů, která užívala placebo. Všichni, kteří užívají tento přípravek, by proto v dohledné době měli navštívit svého lékaře a dohnout se na alternativních způsobech léčby.

V současné době jsou na trhu k dostání pouze dva léky, a to Xenical 120 mg na lékařský předpis a volně prodejný Alli 60 mg.

 

Zdroj: Obesity-news