Principy zdravého pohybu a správného držení těla

Principy zdravého pohybu a správného držení těla 


Prevencí zdravotních obtíží i možností nápravy může být znalost základních principů fungování těla při pohybu a jejich praktické využití v běžném denním životě.6 hodin kurz


1.      Jak fungují svaly, svalová nerovnováha a  základní pojmy z anatomie pohybového aparátu.

2.      Pojivová tkáň, propriorecepce a svalové řetězce (Vnímání svého těla, zkoumání vlastních pohybových stereotypů) 

3.      Správné držení těla a postura (Správné pohybové stereotypy jako předpoklad dlouhodobého zdraví pohybového aparátu, správný stoj a sed) 

4.      Dýchání a relaxační cvičení (Jak správně dýchat, jaký význam má bránice)

5.      Mobilita a stabilita tělesných segmentů (minutová cvičení během dne pro mobilitu kloubů, dynamické rozcvičení - jak se správně rozcvičit před pohybovou aktivitou - ?)

6.      Stabilita (především) trupu (praktická cvičení na základě vývojové kineziologie (DNS) dle prof.Koláře, hluboký stabilizační systém páteře, jak posílit dalšíí svaly s tendencí k ochabnutí, balanční cvičení proč a jak je zařadit do běžného denního života)

7.      Flexibilita (jak protáhnout svaly s tendencí ke zkracování)

8.      Další kapitoly – plochá noha, pánevní dno, sed a jeho zdravotní důsledky…)

9.      Kapitoly ze ZTV(druhy oslabení, testování, diagnostika, cvičení pro jednotlivá oslabení hyperkyfóza, hyperlordóza, plochá záda, skolióza, atd..) 

Vyučuje Mgr. Lucie Kainová


  • FTVS UK (2011)

  • Vyučující na Pedf UK (ZTV, gymnastika, sporty v přírodě) 

  • DNS dle prof.Koláře 1, 2 (2020,2021)

  • Yoga v širších souvislostech v Hlavici (studium probíhá)

  • pohybová terapeutka, fitness trenérka

  • práce s dětmi:  atletika, gymnastika, inline, horská kola, dětská všestrannost atd.

 
Kde:      Lázně Toušeň (25 minut z centra Prahy)
Cena:    750 Kč
Online verze (nemožnost cílených oprav techniky a vlastní diagnostiky na kurzu) 500Kč.
Termín: Neděle 3.4.2022 8:00-13:45hod (45 minut pauza na oběd)
Přihlášení: Do 20.3.2022 na tel.608002085 (platba nevratné zálohy 350Kč na č.ú. Bank.spojení: 1019289486/6100) Počet účastníků omezen.
Pravidelné cvičení fyziofunkční trénink: Pondělí 17-18hod cena 250Kč