Obezita a vaše srdce

Ruku na srdce, a to doslova - myslíte si, že těch pár kilo navíc není žádný problém? Možná není, ale možná že je, a to velký. Nadváha a obezita významně zvyšují riziko, že onemocní srdce a cévy. A právě kardiovaskulární choroby jsou v česku nejčastější příčinou smrti. Jak souvisí obezita a nemoci srdce?

* Znamená obezita automaticky nemocné srdce a cévy?

Rozhodně ne. Pro srdce a cévy je nebezpečná hlavně tzv. abdominální (břišní) obezita, tj. hromadění tuku do břicha, eventuálně do břišních orgánů. Tento typ obezity, který se také nazývá centrální typ nebo mužský typ, se připodobňuje svým tvarem k jablku. Obezita je však spojena často i s nemocemi periferních žil - s tzv. křečovými žílami (varixy) a všemi jejich komplikacemi, jako jsou záněty žil nebo trombóza.

 

* Proč je vlastně obezita pro srdce nebezpečná?

Zvýšená hmotnost klade na srdce větší nároky, jako např. při větší námaze nebo přenášení břemen. Abdominální obezita nese s sebou další rizikové faktory, např. vyšší krevní tlak, poruchu metabolismu tuků, poruchu metabolismu cukru až výskyt cukrovky (diabetu). Toto vše vede ke kornatění tepen, tedy i ke kornatění (ateroskleróze) srdečních tepen, které pak nedostatečně zásobují srdce. Nazýváme to ischemická choroba srdce. Kdykoli pak může dojít k angině pectoris, akutnímu infarktu myokardu, poruchám rytmu, náhlé smrti nebo srdečnímu selhávání.

* Jak souvisí obezita, vysoký tlak, porucha tuků či cukru?

Společný výskyt těchto nemocí nebo rizikových faktorů pro aterosklerózu se nazývá metabolický syndrom. Vzniká u lidí s dědičným předpokladem (potomci rodičů s hypertenzí nebo cukrovkou 2. typu), kteří navíc nežijí zdravě, tj. málo se pohybují, přejídají se nebo kouří. Hlavním mechanismem těchto poruch je patrně snížená citlivost k vlastnímu inzulinu: inzulinová rezistence.

 

* Může být kardiovaskulární systém poškozen i po zhubnutí?

Jakmile se vyvine ateroskleróza v srdečních cévách, jde o nemocné srdce. I když se provede u nemocných s akutním uzávěrem srdeční cévy (tj. u nemocného s akutní koronární příhodou) angioplastika na srdečních cévách (tj. roztažení cév balonkem, event. zavedení stentu - kovové mřížky ve tvaru trubičky, aby céva zůstala otevřená), a zachrání se nemocnému život, ateroskleróza nezanikne. Ateroskleróza je léčitelná, ale zatím nevyléčitelná chronická choroba, která s věkem přibývá, ale vlivem léků ji lze zpomalit nebo i zmenšit.

* V některých případech může obezita zkomplikovat diagnostikování potíží. Může se to stát i u kardiologa?

Obézní člověk se hůře vyšetřuje poklepem i poslechem, neboť tuk je izolační vrstva. I při snímání elektrické aktivity srdce (elektrokardiografii -EKG) může být problém, stejně jako při echokardiografii (ECHO) a samozřejmě i při dalších sofistikovaných vyšetřovacích metodách (počítačové tomografii - CT, magnetické rezonanci -MR aj.) může být obezita limitujícím faktorem pro plnohodnotné vyšetření a jeho interpretaci.

* Jak škodí cholesterol?

Cholesterol, respektive jeho jedna část, tzv. LDL cholesterol, je tzv. aterogenní molekula, která se ukládá do stěn arterií (tepen) spolu s dalšími částicemi z krve, s tzv. makrofágy, což jsou bílé krvinky, které cholesterol pohltí, změní se v pěnové buňky a uloží se do stěny tepny. Tyto tepny se však mění i jinak; nejprve se roztahují a zbytňují, mění se jejich funkce i struktura, nakonec sklerotický plát, který obsahuje mimo jiné i pěnové buňky s cholesterolem, začne uzavírat stále více dutinu tepny. Proto je hladina cholesterolu (resp. LDL cholesterolu) hlavním rizikovým faktorem pro aterosklerózu. Zjednodušeně řečeno: Čím je vyšší cholesterol v krvi, tím je větší jeho ukládání do cév. Nezáleží však pouze na množství, ale i na kvalitě LDL cholesterolových částic. Např. u zmíněného metabolického syndromu se vyskytují menší a tvrdší částice LDL cholesterolu, které, i když jejich koncentrace není vyšší, pronikají do stěn tepen daleko rychleji a urychlují tak vznik aterosklerózy. Proto je metabolický syndrom často nazýván největším rivalem cholesterolu při vzniku aterosklerózy.

* Znamená obezita automaticky problémy s cholesterolem?

Ne. Většinou nadměrná obezita (tzv. morbidní obezita) nebývá spojena s vysokým cholesterolem ani s metabolickým syndromem. Zato mírná abdominální obezita nebo i nadváha s nahromaděným tukem hlavně v břiše je často spojena s metabolickým syndromem a poruchami tuků v krvi.

* Čím se liší problémy kvůli cholesterolu u štíhlých a obézních lidí?

I štíhlí lidé mohou mít vysokou hladinu cholesterolu. U těchto lidí jde většinou o geneticky (dědičně) podmíněné poruchy metabolismu cholesterolu, tzv. familiární hypercholesterolemii, která nese vysoké riziko vzniku aterosklerózy již v mládí nebo dokonce i v dětství. Těmto lidem nestačí změna diety, ti potřebují intenzivní léčbu léky.


 

 

CO VAŠEMU SRDCI PROSPĚJE:

POHYB - ideální je svižná chůze, jízda na kole, běh, prostě sporty, při kterých se lidově řečeno zadýcháte. Ale pozor, vždy byste měli být schopni při pohybu mluvit, jakmile se víc zadýcháváte, uberte.

RYBÍ MASO - ryby obsahují omega-3 nenasycené mastné kyseliny, které pozitivně ovlivňují srdeční funkci i pevnost cév.

ZELENINA - obsahuje vitaminy, minerály a další prospěšné látky, které prospějí vaší linii i srdci.

KLID - odpočinkem rozhodně neprospíváte jenom své duši. Také vaše srdce ocení vaši schopnost relaxovat a být v klidu.

 

 

CO VAŠEMU SRDCI ŠKODÍ:

TUK - tuk k životu potřebujeme, měli bychom se ale vyhýbat nasyceným tukům, které najdeme v uzeninách, tučném masu atd. Neprospějeme si ani příliš „chemickými“ potravinami.

KOUŘENÍ - cigarety jsou pro srdce „nepřítelem číslo jedna“, významně totiž přispívají ke vzniku obávané aterosklerózy. ALKOHOL - i lékaři se přiklánějí k tomu, že třeba víno v menších dávkách spíš prospívá. Ovšem zvýšené pití alkoholu, natož toho tvrdého, nejen ničí figuru, alkohol je velmi kalorický, ale především zvyšuje riziko onemocnění srdce a cév.