Nově otevírané kroužky pro nejmenší v Nehvizdech

Pro velký zájem a naplnění kapacity středeční gymnastiky otevíráme páteční variantu pro úplně nejmenší. Viz letáček.

Informační stránka kroužku zde: https://www.sport-lav.cz/akce/cviceni-pro-nejmensi-nehvizdy/

Odkaz na přihlášení do skupiny s rodiči v pátek v čase 16-17hod zde: 

https://app.tymuj.cz/team-invitation?hash=UbzWcJvL0d7ELn7OWRbywoy50gTcP0gZl7sK9Png

Cena za pololetí 2000Kč

 Zarčínáme v pátek 6.10.2023

 

Odkaz na přihlášení do skupiny bez rodičů s vyzvedáváním ze školky v čase 15-16hod zde: 

https://app.tymuj.cz/team-invitation?hash=I3sqqD68WPnzaWj4SzwhWPcEv8qNIRM83uR9k11F

Cena za poloeltí 2000Kč