Neurovývojová stimulace děti - nově individuální cvičení

Individuálně pracuji s dětmi metodou Neurovývojové stimulace a Dynamické neuromuskulární stabilizace. Pomáhám dětem cca od 4 let a dětem mladšího školního věku. 
 

Co je to NVS (neurovývojová stimulace)?

NVS je program patřící do kategorie psychomotorických terapií. Pomáhá vyřešit řadu obtíží v učení a chování. Chování a obtíže, které odpovídají znakům  např. ADHD, dyslexie, vývojová dysfázie, autismu apod. pomáhá zmírnit NVS. Ať už se jedná pouze o soubor určitých znaků, či plně diagnostikovanou poruchu, výsledky jsou dle mnoha výzkumů pozitivní. 

 

Když se narodí miminko, má řadu primárních reflexů, které slouží pro přežití. V průběhu prvních měsíců života však tyto primární reflexy mají nahradit reflexy přechodné a později ještě reflexy posturální. Pokud však primární reflexy nevymizí, mohou nám způsobovat řadu obtíží. Ty zjistíme zejména u dětí ve školce a v mladším školním věku.

Co může způsobit přetrvávání primárních reflexů?

Patří sem např.

 • Poruchy soustředění
 • Neschopnost odfiltrovat žádné stimuly (např. ve škole dítě nemůže psát, zatímco jiní spolužáci mluví, nebo je jiný hluk
 • Agrese
 • Emoční labilita
 • Malé sebevědomí
 • Citlivost na světlo
 • Horší grafomotorika
 • Problémy s opisem textu z tabule nebo učebnice
 • Zhoršená rovnováha
 • Problém sedět v klidu
 • Válení se po lavici
 • Pomočování dětí starších 5 let
 • Přetrvávající nejasná lateralita  u dětí na 8 let věku (dítěti je jedno, kterou rukou píše atd.)
 • Špatná jemná motorika

Atd atd.

Pro koho je NVS určena?

Pro děti od 4 let a v mladším školním věku a starší.

Jak probíhá spolupráce?

 

Po úvodní diagnostice, kdy zjistíme, zda některé reflexy přetrvávají, následuje program cvičení. Je třeba cvičit denně. Program trvá cca 9-12 měsíců. Cviky jsou jednoduché - program sestává ze 4 cviků na každý den. Po týdnu-dvou se část cviků vymění za nové. Rodič dostane cvičení na daný týden –měsíc (popis s obrázkem a natočené video s provedením). Počet opakování je zpravidla cca 6. Cvičení tedy nezabere mnoho času. Pokud se dítě zvládne soustředit  a nedělá u cvičení neplechu, trvá cvičení cca 5 -10 minut. 

Možnost spolupráce je dle domluvy:

 1. Velmi úzká – cvičíme 2-3 týdně já s dítětem cca 30 minut  a déle (k NVS přidávám další vhodná cvičení na vyrovnání dysbalancí, cvičení z vývojové kineziologie DNS, cvičení na rovnováhu atd..dle individuálních potřeb dítěte. S dítětem mohu cvičit sama – rodič si vyzvedne dítě po cvičení.
 1. Pravidelná  2-4x měsíčně. Zde je nutná přítomnost rodiče, kdy zkontrolujeme prováděné cvičení a zadáme nové cviky.
 1. Vzdálená 1x měsíčně  méně – cvičení si předáváme online, kontrola probíhá osobně a online dle natočených videí, jak dítě cvičí.
Cvičením nejprve „zboříme“ špatné pohybové a reflexní stereotypy, a až po té se mohou vyvinout správné psychické a fyzické reakční vzory. Když jsem hledala jak pomoci svým blízkým, narazila jsem na tuto metodu a zajásala jsem. Protože když existuje něco, co může pomoci zkvalitnit život dítěte, ale i dospělého (metoda je možná i pro dospělé, ovšem není to tak snadné jako u dětí), tak proč ji nevyzkoušet. Dennodenní cvičení není samozřejmě jednoduché, ale brzy se z toho stane rutina.  Nebojte se začít. Změny, kterých můžeme docílit, ovlivní celý další život.Více zde: https://www.sport-lav.cz/akce/individualni-pohybova-terapie-nvs-dns/