Nedostatek vitaminů skupiny B - zanedbávané zdravotní riziko

Během posledních deseti let bylo věnováno značné úsilí na odstranění nedostatku železa, jodu a vitaminu A.

Tato velmi důležitá opatření ale ignorovala nedostatky ve spotřebě vitaminů skupiny B. Vitaminy skupiny B, thiamin (B1), riboflavin (B2), pyridoxin (B6), kobalamin (B12), kyselina listová, niacin, pantothenová kyselina a biotin mají klíčovou roli ve většině fysiologických funkcích. Jsou esenciální pro zdárný růst, buněčný a tkáňový metabolismus, metabolismus orgánů, pro tvorbu a využívání energie, hormonů, protilátek a neurotransmisi. Chrání před kardiovaskulárními chorobami a rakovinou.

Většina vitaminů skupiny B je nestálá a během skladování, zpracování a vaření dochází k jejich významným ztrátám. Jejich uvolnění z potravin a absorbce je řízena komplexními mechanismy (s výjimkou vitaminu B 6 a niacinu) takže pouze část stráveného množství se běžně využívá, u osob se střevními poruchami však ještě méně. Požadovaná denní potřeba musí být přijímána často, protože tělní zásoby jsou omezeny pouze na několik týdnů (s výjimkou vitaminu B12). Během růstu, těhotenství a laktace požadavky na jejich potřebu se výrazně zvyšují.

Klasické projevy nedostatku vitaminů skupiny B jsou dnes řídké , široce rozšířeny jsou subklinické nedostatky. Populace nacházející se ve stresových podmínkách jsou zvláště citlivé. Nedostatky se mohou objevit tam, kde se ukazují symptony typu nechutenství, nedostatku soustředění, únava, pocity brnění, svalové křeče a anemie. Toto riziko je v průmyslových zemích řešeno obohacováním mouky.

Některé skutečnosti spojené s vitaminy skupiny B:

Thiamin
Funkce: růst, využití energie, nervové funkce
Nejlepší zdroje: maso, drůbež, luštěniny, celozrnné mouky
Faktory zvyšující riziko nedostatku: velká spotřeba čaje, kávy a alkoholu
Vážné projevy nedostatku: beri-beri, Wernicke-Korsakoffův syndrom

Riboflavin
Funkce: růst, absorpce a mobilizace železa, aktivace vitaminu B6, listové kyseliny a niacinu
Nejlepší zdroje: mléko, játra, vejce, luštěniny
Faktory zvyšující riziko nedostatku: nízká spotřeba mléčných výrobků, střevní poruchy
Vážné projevy nedostatku: anemie, ztráta vidění, dermatitis

Pyridoxin
Funkce: růst, krvetvorba, nervové a imunitní funkce, aktivace niacinu a kyseliny listové
Nejlepší zdroje: maso, ryby, drůbež, luštěniny, ořechy, celozrnná mouka
Faktory zvyšující riziko nedostatku: alkoholismus, některé léky
Vážné projevy nedostatku: křeče, anemie, dermatitis

Kobalamin
Funkce: růst, krvetvorba, nervové funkce, aktivace niacinu
Nejlepší zdroje: maso, ryby, drůbež, vejce (potraviny kontaminované bakteriemi)
Faktory zvyšující riziko nedostatku:veganská strava, nedostatek žaludečních šťáv, alkoholismus, některé léky
Vážné projevy nedostatku: anemie, poškození míchy

Kyselina listová
Funkce: růst, nervové funkce, funkce kostní dřeně, metabolismus homocysteinu
Nejlepší zdroje: játra, listová zelenina, luštěniny
Faktory zvyšující riziko nedostatku: malárie, střevní poruchy, některé léky
Vážné projevy nedostatku: anemie, vrozené malformace

Niacin
Funkce: růst, využití energie, syntéza hormonů
Nejlepší zdroje: maso, drůbež, luštěniny, ořechy
Faktory zvyšující riziko nedostatku: zhoršená konverze tryptofanu, alkoholismus
Vážné projevy nedostatku: pelagra (demence, celkové chřadnutí, dermatitis, paralýza)

Kyselina pantothenová
Funkce: metabolismus tuků, nervové funkce, syntéza hormonů a protilátek
Nejlepší zdroje: mléko, maso, vejce, luštěniny, zelenina, celozrnné mouky
Faktory zvyšující riziko nedostatku: alkoholismus
Vážné projevy nedostatku: snížená citlivost končetin, nízký krevní tlak

Biotin
Funkce: růst, využití energie
Nejlepší zdroje: vejce, soja, ořechy, celozrnné mouky
Faktory zvyšující riziko nedostatku: vysoký příjem syrového vaječného bílku
Vážné projevy nedostatku: dermatitis, zánět spojivek, mozkové a míšní poškození

B-vitamin deficiencies: a neglected health risk.
Nutriview 2004, č.1,s.8