Náhradní termín atletiky

Dne 28.11.2014 - pátek. Všechny tři skupiny ve stejné časy jako ve středu.