Nadváha je pro zdraví stejně škodlivá jako kouření

Být obézní znamená stejné nebezpečí pro zdraví jako kouření. Tloušťka přináší i stejné riziko předčasného úmrtí. Riziko se násobí, pokud se oba negativní faktory spojí. Vyplývá to ze studie švédských vědců, která byla uveřejněna v odborném časopise British Medical Journal.
 

Autoři studie analyzovali příčinu smrti více než 45 000 mužů, kteří podstoupili testy ve svých 18 letech při odvodu na vojnu. Odpovídali na dotazy, zda kouřili a kolik cigaret, a také jaký měli index tělesné hmotnosti (BMI). Ten se vypočte, když se váha v kilogramech vydělí výškou v metrech na druhou. Normální váha odpovídá hodnotě BMI 18,5 -24,9, nadváhu signalizuje BMI 25-30 a jako obezita se hodnotí BMI vyšší než 30.


Zjistilo se, že obézní mladíci byli ohroženi předčasným úmrtím stejně jako kuřáci, kteří vykouřili více než deset cigaret denně. 


U těch, kteří měli v 18 letech nadváhu nebo kouřili méně než deset cigaret, se ve srovnání s mladíky o normální váze riziko předčasného úmrtí zvyšovalo o polovinu. Obézní stejně jako silní kuřáci byli ohroženi předčasným úmrtím dvakrát častěji. 

Rizika se kumulují. Lidé s nadváhou kouřící méně než deset cigaret musejí počítat s více než dvojnásobně vyšším rizikem předčasného úmrtí ve srovnání s nekuřáky s normální váhou; u obézních kuřáků se riziko zvyšuje trojnásobně. U velmi silných kuřáků trpících obezitou se riziko předčasné smrti zvyšuje dokonce pětkrát. 


Podle Světové zdravotnické organizace je ve světě na 400 milionů obézních lidí, včetně 20 milionů dětí mladších pěti let. 


Autoři studie pro srovnání uvádějí, že od počátku testů v roce 1969 vzrostl počet mladých Švédů s nadváhou třikrát, počet obézních pětkrát, zatímco počet kuřáků se snížil o polovinu. 


Do studie švédských odborníků byli zahrnuti jen muži. Ale výsledky jsou podobné jako v jiné studii, která byla provedena ve Spojených státech a které se účastnilo 100 000 zdravotních sester.