Metodika strečinku k zakoupení

Vytvořili jsme pro klienty metodiku, jak správně postupovat při strečinku. Materiál slouží klientům, kteří si nemohou postup strečinku zapamatovat!

Možnost zakoupit u svých osobních trenérů.

Cena: 100 Kč