Jarní tříměsíční výzva pravidelného pohybu

Naše tříměsíční výzva bude tentokrát ne o velkých nadpůměrných výkonech (zima je čas zklidnění a odpočinku), ale o pravidelném pohybu. Ideální je hýbat se klidně každý den v rozumné míře včetně střečinku či volných procházek. Silový či jiný intenzivnější trénink je otimální 2-3x týdně, dle našeho záměru a trénovanosti. Veškeré výzvy zatím byly jen tak pro naši radost a motivaci. Touto výzvou bychom mohli udělat radost i jiným. Dobrovolný  příspěvek cca ve výši jednoho tréninku či více bychom mohli na konci naší výzvy poslat vybranému sportovci/dítěti v okolí, který má ztížené podmínky nejen pro sport. Na návrhu pracuji s Moňou a Martinou,popřípadě můžete dát návrh,pokud o někom víte. Více info pak pošlu do skupiny. K výzvě...Leden, únor  a březen mají dohromady 90 dní. Pořadí bude určeno podle počtu bodů, při rovnosti rozhoduje počet kilometrů. Maximální počet bodů je 9.

Body získáváme:

1. Dle počtu pohybových aktivit (TJ -tréninkových jednotek) za 3 měsíce. Aktivita je uznána od 2km výše. Zapisujeme však  i nižší vzdálenosti, které se nám sčítají do celkového počtu km. Za den je možné zapsat více TJ i v rámci stejného sportu (např 2x procházka, nebo 1x běh a 1x kolo a 1x strečink)

3b 60 - 90 a více TJ

2b 50 - 69 TJ

1b 20 - 49 TJ

 

2. Dle pestrosti: každý měsíc mít zapsanou alepsoň 1 TJ ve všech níže uvedených sportovních oblastech v minimální vzdálenosti 2km.

3b každý měsíc splněny všechny oblasti

2b dva měsíce, kdy jsou splněny všechny oblasti

1b pouze jeden měsíc se povedlo splnit všechny sportovní oblasti

 

3. Vedené kondiční tréninky (ideálně Sport-lav :) )za 3 měsíce

3b 16x a více

2b 12x -15x

1b 4 x -11x

 

Sportovní oblasti

1. Chůze a běh - zapisuje se reálná vzdálenost v km. (U chůze zapisujte jen opravdové vycházky či delší přesuny, ne posčítané km po drobných během dne z hodinek.)

2. "Indoor" :  plavání, sportovní hry, lezení - zapisuje se plavání vynásobená vzdálenost 4, sportovní hry 1hod 7km, lezení vynásobená vzdálenost 40x)

3. Outdoor a Ski:  Běžecké lyžování - km, sjezdové lyžování/snowboard 2,5h zapisuji 10km, skialpy - km vynásobené 2x, kolo vydělené 2x, koloběžka km, lední bruslení km/1hod krasobruslení :) 7km, inline bruslení km

4. Relaxace 30minut -2km: Yoga, strečink, kompenzační a zdravotní cvičení, fyzioterapie, masáže, dechová  cvičení a  meditace, otužování - 1 ponor je 2km, 1x ledové sprchování alespoň 30s 0,5km.

5. Kondiční a silový trénink : vedený trenérem 1h/1h15' - 12km, domácí 1h - 7km.

Tabulku posílám do skupiny. Výsledky zapisujte ideálně denně,nejvýše však s týdenním skluzem již přepočítané dle koeficientů výše. Tabulka nepřepočítává, vy zapisujete konečný počet km. Doplňte i zpětně od 1.1.2022. Body jsou neměnné, maximální počet 9, ovšem v průběhu výzvy budu vyhlašovat krátká období na bonusové kilometry za splnění určitých "výzviček" navíc. Využijete například hodinky, které Vám počítají kroky apod.  Těším se, kdo zvládne dát všech 9 bodů a i na Vaše součty kilometrů, jistě to bude zajímavé!