Funkční zátěžová diagnostika

Na videu se můžete podívat, jak probíhá funkční zátěžová diagnostika v laboratorních podmínkách. Tyto testy jsou naprostou pravidelností u vrcholových sportovců. Z výsledků testu zjistíme např. maximální spotřebu kyslíku (VO2max), či ventilační anaerobní práh (ANP). Dle těchto ukazatelů stanovujeme zatížení sportovce dle stanovených tréninkových cílů.

Funkční zátěžová diagnostika je dostupná též široké veřejnosti na UK FTVS.

 

Video: