Funkce osobního trenéra ve fitness centru

3. ÚLOHA OSOBNÍHO TRENÉRA


Dle Martense (2006) je trénování procesem učení. Jako trenéři vedeme sportovce
k ovládnutí technických a taktických prvků daného sportu, ale také řídí a upravují
proces, jak tyto získané dovednosti mohou následně uplatnit při vlastním výkonu
v soutěži. Trénovat znamená vést a řídit. Jako trenéři máme velkou moc nad svými
svěřenci, což znamená také to, že máme velkou zodpovědnost a můžeme udělat
hodně chyb. Stát se úspěšným trenérem je ohromnou výzvou. Mít dobrá předsevzetí
však nestačí. Potřebujeme se seznámit se všemi dostupnými poznatky ve svém oboru.
Většina trenérů se léta učila trenérskému řemeslu pomocí metody „pokus-omyl“.
Všechny chyby a omyly jsou i v této oblasti velmi nepříjemné.


3.1 Osobnost osobního trenéra
Dle Ostena (2005) je základní funkcí trenéra zařídit, aby práce byla udělána včas a
kvalitně. Jinými slovy trenér dohlíží a řídí jedince.


Hlavními faktory úspěšného vedení jsou:
 Schopnost tvořivého a kritického pohledu na řešení problému ( tj. organizační
schopnost, výkonnost apod.)
 Uvážlivost (tj. sociální citlivost, uznání, porozumění potřebám členů)
Úspěšný trenér by měl mít následující vlastnosti:
 citlivost, přátelskost, ochota
 sebejistota, emoční kontrola
 uvolněnost, přirozenost, nenucenost
 veselost, vtipnost
 inteligence, výkonnost a rozhodnost
 empatie


Dle Martense (2006) je úspěch či neúspěch trenéra není výsledkem jeho znalostí a
zvládnutí určité disciplíny. Trenér musí mít mimo jiné výtečné komunikační
schopnosti, musí nechat sportovce nahlédnout do svého nitra, aby poznal jak si u něj
stojí. Měl by sportovci dokázat přesně vysvětlit co od něj očekává, a také
vyslechnout, co on očekává od něho. Sportovci chtějí svému trenérovi věřit.
Souhrnně můžeme říci, že osobnost trenéra je základem jeho práce. Vzhledem
k velkému psychickému vytížení, je velmi důležité zachovat chladnou hlavu a chovat
se dle zásad slušného chování a etických norem. Ne každý toto dokáže a proto ne
každý může být trenérem. Důležitá je sebereflexe. Pokud chceme, aby sportovci
poznali sebe samotné, i my jako trenéři musíme znát sebe sama. Pokud jsme
vyrovnaní a máme jasno v zaměření tréninku, jsme zodpovědní, můžeme tyto
vlastnosti předávat také druhým. Lidé si vždy hledají své vzory, přijímají za své to co
obdivují u svých učitelů a trenérů.


3.2 Specifika osobního trenéra
Osobní trenér ve Fitness centru, má určitá specifika, která ostatní trenérské profese
nemají. Mezi tyto patří:


 Jedná se o komerční službu placenou z pravidla hodinově.
 Věnuje se z pravidla jen jedné osobě.
 Funguje, jako „rozcestník“, předává klienta v případě potřeby dalším odborníkům.
 Délku spolupráce určuje klient.


3.3 Vzdělání osobního trenéra a odborná kvalifikace
Osobní trenér je povolání, které vyžaduje notnou dávku trpělivosti, citlivosti,
uvolněnosti, přátelskosti a osobního kouzla. Při jednání s klienty zjišťuji, že při
výběru osobního trenéra mnohem častěji, než drahá reklama osloví klienty
doporučení někoho známého. V otázce vzdělání je ovšem v dnešní době docela
zmatek. Podle mého názoru by měl mít osobní trenér mít ukončené vzdělání na
fakultě s tělesným zaměřením a to nejlépe FTVS UK nebo FSpS MU nebo by měl
alespoň fakultu studovat v některém z vyšších ročníků. Ani jedna ze jmenovaných
fakult nenabízí studentovi možnost absolvovat kurz osobního trenéra bezplatně, což
je myslím škoda, ale alespoň studenta vybaví potřebnými širokými znalostmi pro
trénink.
Tento postoj fakult dal možnost vzniknout tzv. komerčním kurzům. Komerční kurzy
jsou v velmi oblíbené a v současné době můžeme vyjmenovat několik hlavních
školících středisek, které mimo jiné nabízí vzdělávání osobních trenérů a instruktorů
fitcenter.


3.3.1 Přední vzdělávací instituce osobních trenérů a instruktorů fitcenter
 Fitnet - Vzdělávací a konzultační centrum pro fitness a welness
PhDr. Vladimír Kolouch Ph.D. Kunštátská 9, Brno
 Tonus – Vojkovická 3, Praha 6 – PhDr. Petr Tlapák CSc
 Trenérská škola Petra Stacha, mistra Evropy – Petr Stach, Pod Drinopolem 2,
Praha 6
 Trenérská škola při UK FTVS v Praze, José Martího 31, Praha 6
 Prosport – sportovní a vzdělávací středisko, Hrušovská 11 Ostrava
 Akademie instruktorů a cvičitelů ČASPV, Hostýnská 2, Praha 10
 Svaz kulturistiky a fitness ČR, Zámecký okruh 8, Opava
 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Pilská 9, Praha 14
Vzdělávací střediska mají za úkol vzdělávat a rozšiřovat znalosti lidí, kteří mají zájem
se stát osobním trenéry, nebo trenéry fitcenter. Bohužel se nedá mluvit o kvalitě
vysokoškolského studia, ale kvalita odpovídá akreditovanému kurzu. Jednoznačně
nelze určit, jaký kurz je nejlepší, ale můžeme zájemce o jakoukoli formu kurzu
zasvětit do problematiky.
Kurzy jsou v drtivé většině akreditované, to znamená, že účastník má jistotu výuky na
úrovni.
Většina školících středisek nabízí mimo jiné kurzy pro osobní trenéry a instruktory
fitness. Naplní kurzu instruktor fitcentra se nebudeme zabývat, protože překračuje
rámec publikace, ovšem můžeme říci, že se převážně kurz pořádá v rozsahu 150
hodin a instruktor má právo požádat o vydání živnostenského listu pro:
 poskytování tělovýchovných a sportovních služeb (pracovníci ve fitcentru,
poradenství)
 provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení, sloužících pro
regeneraci a rekondici (majitelé fitcenter)


Náplní kurzu pro osobního trenéra je získat zejména znalosti v oborech:
 anatomie
 fyziologie
 pedagogika a psychologie
 výživa a regenerace ve sportu
 kineziologie a biochemie
 diagnostika pohybového aparátu
 metodika posilování
 technika posilování a strečinku
 první pomoc a hygiena
 provoz fitness


Kurz je o rozsahu rovněž 150 hodin a jeho „výhodou“ je, že slučuje několik kurzů
dohromady u některých institucí můžeme vidět sloučení kurzu osobního trenéra,
trenéra fitcentra, osobního trenéra kulturistiky a trenéra kulturistiky v jeden kurz
o rozsahu 150 hodin. Na základě akreditovaného kurzu si může absolvent požádat o
živnostenský list stejně jako ve výše uvedeném kurzu.

3.4 Význam volby spolupráce s osobním trenérem
Jak již jsme v průběhu publikace zjistili, osobní trenér je někdo komu by lidé měli
především plně důvěřovat. Z praxe víme, že spolupráce s klientem je někdy složitá
jen proto, že svému trenérovi dostatečně nevěří a informace získané od trenéra si
ověřuje z časopisů nebo od kamarádů. Osobní trenér je vystudovaný vysokoškolský
odborník nebo absolvent akreditovaného kurzu, kterému se lidé svěřují do rukou
s určitým problémem. Bez rady odborníka se ve složitém odvětví jako je fitness
prostě neobejdeme, někteří lidé to pochopí dříve jiní později. Kdybychom měli
možnost, sledovat jeden den ve Fitness centru pochopili bychom, že ¾ lidí, kteří si
přicházejí zacvičit ani netuší, jak moc důležitá je správná technika provedení cviků,
správné načasování cvičení, optimální regenerace, správná výživa. Mnohdy ani
nechtějí spolupracovat s trenérem fitcentra, který je určitě přítomen a to nejen
z ostychu, ale mnohdy i z možnosti shození se před ostatními. Osobního trenéra lidé
mnohdy kontaktují na doporučení a jsou pevně přesvědčeni o tom co chtějí. Ví, že
rada odborníka je nedocenitelná. Osobní trenér je důležitý z hlediska těchto aspektů:


 Zdravotního – na začátku spolupráce klienta vyšetří a pokud objeví svalové
dysbalance bude pracovat na jejich odstranění, cvičení všeobecně ovlivňuje lidské
tělo nejen po fyzické, ale i po psychické stránce. Pokud klient cvičí špatně a za
normálních okolností by si špatnou technikou ublížil s osobním trenérem se to
nestane.
 Sociálního - klient je doslova vržen do nové společnosti, mnohdy se lidi stydí
komunikovat s ostatními, je zajímavé že v tomto případě tomu většinou tak není.
Klientela osobního trenéra se většinou zná a diskutují spolu o záměrech a nových
krocích svého trenéra. Vzájemně se předhání, kdo má lepší výsledky a kdo se cítí
lépe.
 Psychologického – jak již jsme o několik řádků výše zmínili o tom, že osobní
trenér by měl být zejména empatický, klient nechce jen cvičit, chce také komunikovat
s trenérem. Pokud bychom se domnívali, že je možná komunikace s klientem pouze
na formální bázi, jsme na omylu. Klient je při tréninku plný dojmů z práce, z domova
a chce se trenérovi všechny dojmy povědět. Musíme si uvědomit, že při frekvenci
tréninku 2-3x týdně se z trenéra a klienta stávají pomalu přátelé. Vidí se velmi často a
s delší dobou spolupráce se prohlubuje i jejich podvědomí o druhém.
 Řídícího – trénovat znamená řídit. Pokud si uvědomíme, že většině populace se
nic nechce dělat a je tzv. lína, musíme dát za pravdu tomu, že osobní trenér klientovi
plánuje návštěvy Fitcentra a jiné aktivity, potřebné pro správný rozvoj klienta

 

Zdroj: Dundálek M., Funkce osobního trenéra ve fitness centru