EFSA stanovil doporučený příjem bílkovin

Panel DNA (for Dietary Products, Nutrition and Allergies) stanovil referenční hodnoty bílkovin pro jednotlivé skupiny následovně:
dospělí (vč. starých osob)……0,83 g/kg tělesné hmotnosti denně (tj. 58 g na osobu o hmotnosti 70 kg)
kojenci, děti a dospívající…….0,83 – 1,31 g/kg tělesné hmotnosti denně v závislosti na věku
těhotné ženy……………………….navíc 1 g, 9 g a 28 g v prvním, druhém a třetím trimestru
kojící ženy………………….........navíc 19 g během prvních 6 měsíců a 13 g v dalším období
https://www.bezpecnostpotravin.cz/efsa-stanovil-doporuceny-prijem-bilkovin.aspx