Časový pořad Lázeňského běhu

Časový harmonogram je orientační

Prezentace od 12:30 -15:00

Nejdéle však 30 minut před startem

Tratě 80m + 300 vedou na hřišti

Tratě 600m a výš vedou terénem podle fáborků viz mapka

 

13:00                             8400m muži + ženy naráz

14:00                             80m  po kategoriích (začínají nejmladší děvčata)

14:45                             300m školačky, školáci po kategoriích

15:00                             1. blok vyhlášení

15:15                             600m mladší žákyně, mladší žáci

15:30                             1200m starší žákyně, starší žáci16:00                             

16:00                              Start hlavního závodu na 4200 všechny kategorie naráz

16:05                             2. blok vyhlášení

17:00                             3. blok vyhlášení