BOSU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     BOSU

BOSU je specificky navrženo, aby pomohlo dosáhnout rovnováhu mezi svalovými systémy posturálních a fázických řetězců rychleji, bezpečněji a kompletněji než jakékoliv jiné tréninkové zařízení. S každým cvičením na BOSU vždy hledáte cestu nejmenší stálosti/odolnosti a s co nejmenší námahou!

Například, nejzákladnější cvičení na BOSU – stání oběma chodidly na „bublině“. Ihned si uvědomíme, že stání je velmi komplexní a dynamické. Tím dochází k rozvíjení Centrálního Nervového Systému a umožňuje tak vzájemnou interakcí systémů intuitivně nalézat pozici nejmenšího odporu.
Dobrá zpráva je, že rovnováha, jako i jiné dovednosti, může být zlepšována. Se zlepšenou mírou rovnováhy můžeme při každé fyzické práci dosáhnout efektivního výkonu. Nezáleží na stupni, na kterém začínáme, nýbrž na zlepšení rovnováhy, kterou nám umožní trénink s BOSU BALANCE TRAINER.

Jak bylo zmíněno, BOSU je cvičební pomůcka na procvičení rovnováhy a pomáhá zlepšit správné držení těla. BOSU je podobné cvičebnímu míči rozříznutému napůl a doplněnému vespod plošinou. Název BOSU je odvozen od anglického 'BOth Sides Up´, teda oběma stranami nahoru. Může se totiž jednak položit plošinou na zem a používat stranu balonu nahoře, pokud chcete zlepšovat rovnováhu dolní poloviny těla, nebo jej použít plošinou vzhůru (jako určitý balanční stupínek), a tak se zaměřit na svaly horní poloviny těla. Můžete jej použít na vše, co se týká:

* Kardiovaskulárního (aerobního) tréninku - stejně jako step – včetně poskoků, jampů, lungů atd.

* Silový trénink – pro dynamické squaty, výpady, kliky nebo udržení rovnováhy při posilování s činkami (ve stoje, v kleče, v lehu)

* Flexibilita a relaxace – ve stoji, v kleče či v lehu na vršku BOSU při protahování – strečinku

* Zlepšení kondice - jumpy či plyometrické cviky zlepší výkonnost a hbytost

* Posilování stabilizačních svalů – vhodné pro posilování břišních svalů a oblasti beder, kdy se snadno zasáhnou i vnitřní stabilizační svaly