Vánoce se blíží! Darujte běžecký balíček!

Ceník

 

Běžecké balíčky

1) Běžecký začátek                                            cena: 3.200,-

Pro koho je balíček určen: pro všechny, kteří se rozhodli začít běhat.

- Vstupní konzultace

=> Vstupní konzultace k určení osobní anamnézy - sportovní historie a současnost, budoucí cíle, zdravotního stav, rodinný a pracovní stav, stupeň motivačního faktoru, stravovací návyky.

- Funkční diagnostika - laktátová křivka + odborná konzultace výsledků + analýza tělesné skladby (zdarma)

=> Sport je věda, která se dá měřit. A dnes už hobík může mít servis jako profesionální sportovec. Pokud chcete trénovat skutečně to, co jste si předurčili, je potřeba mít o svém těle co nejpřesnější hodnoty, aby trénink byl co nejefektivnější. Diagnostiku společně uskutečníme ve sportovní laboratoři. Co Vám přinese funkční diagnostika si přečtete zde.

- Výživový plán

=> drtivá většina populace si do svých začátků vezme nějaké to kilo navíc nebo nevhodné stravovací návyky. Výživový plán individualizuji na konkrétní požadavky jedince. Stanovíme konkrétní energetickou potřebu živin, rozložení jednotlivých makroživin (např. Sacharidy 6g/kg, Bílkoviny 1,5g/kg, Tuky 0,8g/kg hmotnosti). Naučíte se jaké potraviny konzumovat a které vynechat. Optimalizovaná strava Vám pomůže k cíli a zlepší regeneraci a zvýší výkon!

 

2) Rozběhni to jako profík                             cena: 3.890,- + (rozsah tréninkového plánu)

Pro koho je balíček určen: pro běžce, kteří si stanovili určitý běžecký cíl. Zaběhnout určitý závod v učitém čase nebo se dlouhodobě a systematicky připravovat a vylepšovat svoje časy na svých běžeckých distancích. Dnes můžete tedy získat téměř podobné podmínky jako profi běžci.

- Vstupní konzultace

=> Vstupní konzultace k určení osobní anamnézy - sportovní historie a současnost, budoucí cíle, zdravotního stav, rodinný a pracovní stav, stupeň motivačního faktoru, stravovací návyky.

- Funkční diagnostika - laktátová křivka + analýza tělesné skladby (zdarma)

=> Sport je věda, která se dá měřit. A dnes už hobík může mít servis jako profesionální sportovec. Pokud chcete trénovat skutečně to, co jste si předurčili, je potřeba mít o svém těle co nejpřesnější hodnoty, aby trénink byl co nejefektivnější. Diagnostiku společně uskutečníme ve sportovní laboratoři. Co Vám přinese funkční diagnostika si přečtete zde.

- Technika běhu + odborná konzultace výsledků La křivky a techniky běhu

=> špatná technika běhu (hlava, trup, paže, došlap atd.) ubírá mnoho sil při samotném sportovním výkonu, běh se tedy stává náročnější a neefektivní. Při špatné technice může dojít a dochází k přetížení pohybového aparátu, vzniku dysbalancí a zranění. Diagnostika probýhá v rámci vyšetření La křivky.

- Výživový plán

=> Výživový plán individualizuji na konkrétní požadavky jedince. Stanovíme konkrétní energetickou potřebu živin, rozložení jednotlivých makroživin (např. Sacharidy 6g/kg, Bílkoviny 1,5g/kg, Tuky 0,8g/kg hmotnosti). Naučíte se jaké potraviny konzumovat a které vynechat. Optimalizovaná strava je nesmírně důležitá ke zlepšení sportovního výkonu. Nevíte jakou stravu a v jakém množství byste měli zařadit před výkonem, během výkonu, po výkonu? To jsou jedny z komponent, které nesmírně ovlivňují zvládnutí samotného běžeckého výkonu a následně rychlost regenerace těla po zátěži.

- 1x běžecký trénink s trenérem

=> po funkční diagnostice s Vámi poběžím první trénink přizpůsobený výsledkům La křivky. Ukažeme si jak se na trénink připravit, jakým tempem ho rozběhnout, jak běhat hlavní část tréninkové jednotky (dle typu tréninku) a jak zakončit trénink. Ukaži jak pracovat se sportesterem, jak vyhodnocovat zpětně trénink a dozvíte se mnoho dalších informací k nejen běžeckému tréninku.

 

K základu balíčku většinou navazují tyto kroky dle individuálních preferencí:

+ tréninkový plán dle individuálnch cílů (4.týdny = 1.000,-)

=> trénikový plán sestavuji většinou do doby závodu (např. 12,14, 18 týdnů) nebo dle požadavků. Nicméně běžec neobdrží celý TP, ale pouze jeho část, kterou průběžně vyhodnocuji (tzn. zda-li se podařilo vše odtrénovat, případně jaké byly absence - nemoci, práce, atd., dále jestli nevznikl nějaký zdravotní problém, aj.). Po zpracování a vyhodnocení uplynulé části, zasílám další část TP. Jinými slovy, během přípravy úzce spolupracujeme. Tréninkový plán obsahuje nejen běžecký trénink, ale také silovou přípravu, flexibilitu, kompenzační cvičení, regeneraci a to vše dle individuálních potřeb.

+ kompenzace svalových dysbalancí (400,-/60 min.)

=> při nadměrné zátěži, velké četnosti cyklických pohybu a nesprávné technice vzníká přetížení a bez kompenzace může mít běžecká kariéra jepičí charakter protkaný různými a opakujícími se zraněními. A proto to neděláme. Zaměříme se tedy na to co a jak správně kompenzovat.

+ rozvoj silových schopností (400,-/60 min.)
=> síla = prevence zranění. Chcete zrychlit, bez síly se neobejdete. Zameříme se na techniku cviků, které bežec potřebuje, dávkování a skladbu tréninkové jednotky.