Atletické závody pro děti

 

SOUTĚŽNÍ  ŘÁD

atletického víceboje pro členy přípravek atletických oddílů

SLAVOJE STARÁ BOLESLAV – SPARTAKU  ČELÁKOVIC 

                                                                     TJ  NERATOVIC - Atl.přípravky při ZŠ Lázně Toušeň

pro rok 2013

 

POŘADATEL:       

Technicky zabezpečuje AO Slavoj Stará Boleslav.

 

SYSTÉM  SOUTĚŽE

Soutěž jednotlivců i soutěž tréninkových skupin

 

ORGANIZACE SOUTĚŽE

a) Formou 5ti soutěžních kol, 3 kola v jarním termínu, 2 kola v podzimním termínu roku

     2013.

b) Každé soutěžní kolo bude uzavřeno jak v soutěži jednotlivců tak i v soutěží družstev.

c) Výsledky každého kola se započítávají do konečného pořadí.

d) Po skončení pátého kola budou vyhlášeny konečné výsledky.

e) Každé soutěžní kolo absolvují soutěžící formou víceboje, absolvují všechny vypsané

    disciplíny

 

VYHODNOCENÍ  SOUTĚŽE

  1. Soutěž jednotlivců

aa) vyhodnocuje se zvlášť soutěž chlapců a zvlášť soutěž dívek, každého ročníku

      narození

ba) na základě dosaženého výkonu je sestaveno pořadí v každé vypsané disciplíně

     Pořadí je ohodnoceno 1. až počet účastníků  Pořadí v kole je dáno celkovým

     bodovým součtem umístění v každé disciplíně. Toto bodové ohodnocení se sčítá po

     každém kole a dává průběžné pořadí po soutěžním kole.

ca) Nejlepší 3 závodníci každé věkové kategorie chlapců a dívek jsou po skončení   

      pátého  kola vyhodnoceni

da) Při rovnosti dosažených bodů rozhoduje o pořadí  počet lepších umístění v

       disciplíně

  1. Soutěž tréninkových skupin

ab)  Do soutěže se započítává bodové umístění v individuelních  soutěžích. Bodový

       součet skupiny je součet umístění jejich členů (hodnotí se prvních 10 nejlepších     

       z každé skupiny).

  1. Při rovnosti dosažených bodů o konečném umístění rozhoduje počet lepších

       umístění svých členů

  

 

 

PODMÍNKY  ÚČASTI

Tréninkové skupiny se zúčastní soutěže na základě soupisky, kterou trenér předá před zahájením každého kola řídícímu soutěže.

 

STARTUJÍ

Chlapci a dívky roč. nar. 2002, 2003, 2004, 2005

 

ZÁVODNÍ  ROZSAH

  1. kolo     50m, dálka z pásma, hod kriketovým míčkem, 400m
  2. kolo     60m př., dálka z místa,  hod raketkou,  400m
  3. kolo   50m,  dálka z pásma,  autový odhod  plným míčem 1kg, překážková dráha –         pouze atletická školka
  4. kolo    60mpř., dálka z pásma, hod kriketovým míčkem a 400m 
  5. kolo    60m., dálka z pásma, raketka, 400m, překážková dráha –    pouze atletická           školka

V technických disciplínách má každý závodník 4 soutěžní pokusy (v kolech kde budou vložené závody atletické školky budou v technických disciplínách pouze 2 pokusy).

Skok daleký se měří z místa odrazu.

 

TERMÍNY:             

1. kolo:            pátek   3.5. 2013 od 15,30 hod

2. kolo:            pátek 31.5. 2013 od 15.30 hod

3. kolo:            pátek 14.6. 2013 od 15.00 hod

4. kolo:            pátek 13.9. 2013 od 15,00 hod

5. kolo:            pátek 20.9. 2013 od 15,00 hod

 

MÍSTO:                    

Atletické středisko E.Zátopka, stadion v Houštce, Stará Boleslav

 

VEDOUCÍ ČINNOVNÍCI:

Řídící soutěže             : Andrea Žemličková

Ředitel závodů           : Černá Hana

Hlavní rozhodčí          : Ing. Ladislav Pytloun

Kamera                       : Ladislav Bartůněk st.

Kancelář                     : Lenka Hřebíčková

 

PŘIHLÁŠKY:         

Nejpozději do čtvrtka v týdnu termínu konání závodu předají trenéři skupin soupisky závodníků  ke kolu řídícímu soutěže.

 

STARTUJÍ:             

Závodníci atletických přípravek AO Slavoj Stará Boleslav a TJ Neratovice a Sp.Čelákovic.

ZVLÁŠTNÍ  USTANOVENÍ:       

Závodních kol 14.6. a 20.9. se zúčastní  i členové atletické školky AO Slavoj Stará Boleslav. Do programu bude vložena překážková dráha

 

 

 

ČASOVÝ POŘAD: 

I.kolo 3.5. 2013

15,00          prezentace závodníků

 

15.30          50m         H 2002            dálka   D 2002            kriket H 2005       kriket D 2004

                                    50m         H 2003           

                                    50m         H 2004            dálka   D 2003                       kriket H 2002       kriket D 2002

                   50m         H 2005

16:20          50m         D 2002            dálka   D 2004                       kriket H 2003       kriket D 2005

                                    50m         D 2003

                                    50m         D 2004            dálka   D 2005                        kriket H 2004       kriket D 2003

                   50m         D 2005

17:10                                                  dálka   H 2005                       dálka H 2003

17:30          400m       D 2002

400m       D 2003            dálka   H 2004                       dálka H 2002

400m       D 2004

400m       D 2005

18:00          400m       H 2005

400m       H 2004

                   400m       H 2003

400m       H 2002

 

18:30          Vyhlášení výsledků

 

 

 

ČASOVÝ POŘAD: 

II. kolo 31.5. 2013

15,00          prezentace závodníků

 

15.30          60mpř.     H 2002            dálka   D 2002            raketka H 2005      raketka D 2004

                                    60mpř.     H 2003           

                                    60mpř.     H 2004            dálka   D 2003                       raketka H 2002      raketka D 2002

                   60mpř.     H 2005

16:20          60mpř.     D 2002            dálka   D 2004                       raketka H 2003      raketka D 2005

                                    60mpř.     D 2003

                                    60mpř.     D 2004            dálka   D 2005                        raketka H 2004      raketka  D 2003

                   60mpř.     D 2005

17:10                                                  dálka   H 2005                       dálka H 2003

17:30          400m       D 2002

400m       D 2003            dálka   H 2004                       dálka H 2002

400m       D 2004

400m       D 2005

18:00          400m       H 2005

400m       H 2004

                   400m       H 2003

400m       H 2002

 

18:30          Vyhlášení výsledků

 

 

ČASOVÝ POŘAD: 

III. kolo 14.6. 2013 – vložený víceboj atletické školky (rozděleni do čtyř družstev)

14,30          prezentace závodníků

15.00          50m          I. Družstvo AŠ           dálka   D 2002                       medicinbal H 2005 

                   50m          II. Družstvo AŠ                                                        dálka   H 2005

                   50m          III. Družstvo AŠ        dálka   D 2003                                    medicinbal H 2002     

                   50m          IV. Družstvo AŠ       

15.30          50m         H 2002                        PK I. Družstvo                        kriket III. družstvo

                                    50m         H 2003                        dálka II. Družstvo                   kriket IV. družstvo

                                    50m         H 2004                       dálka   D 2004                                   medicinbal D 2002

                   50m         H 2005                        dálka   D 2005                                    medicinbal D 2004

16:20          50m         D 2002                        dálka   H 2002                                   medicinbal H 2003    

                                    50m         D 2003                        dálka   H 2004                                    medicinbal H 2004

                                    50m         D 2004                        PK II. Družstvo                     

                   50m         D 2005                       dálka I. Družstvo                                          

17:10                                                              PK III. Družstvo                     kriket II. družstvo

                                                                       dálka H 2003                          kriket I. družstvo

17:30          400m       D 2002,2003               PK IV. Družstvo                     medicinbal D 2003

400m       D 2004,2005               dálka IV. Družstvo                 medicinbal D 2005

400m       H 2002,2003              dálka III. Družstvo

400m       H 2004,2005  

18:00          400m       I. Družstva AŠ            

400m       II. Družstva AŠ          

                   400m       III. Družstva AŠ

400m       IV. Družstva AŠ

 

18:30          Vyhlášení výsledků

 

 

 

 

ČASOVÝ POŘAD: 

IV.kolo 20.9. 2013

15,00          prezentace závodníků

 

15.30          60mpř.     H 2002            dálka   D 2002            kriket H 2005       kriket D 2004

                                    60mpř.     H 2003           

                                    60mpř.     H 2004            dálka   D 2003                       kriket H 2002       kriket D 2002

                   60mpř.     H 2005

16:20          60mpř.     D 2002            dálka   D 2004                       kriket H 2003       kriket D 2005

                                    60mpř.     D 2003

                                    60mpř.     D 2004            dálka   D 2005                        kriket H 2004       kriket D 2003

                   60mpř.     D 2005

17:10                                                  dálka   H 2005                       dálka H 2003

17:30          400m       D 2002

400m       D 2003            dálka   H 2004                       dálka H 2002

400m       D 2004

400m       D 2005

18:00          400m       H 2005

400m       H 2004

                   400m       H 2003

400m       H 2002

 

18:30          Vyhlášení výsledků

 

 

ČASOVÝ POŘAD: 

V. kolo 13.9. 2013 – vložený víceboj atletické školky (rozděleni do čtyř družstev)

14,30          prezentace závodníků

15.00          50m          I. Družstvo AŠ           dálka   D 2002                       raketka H 2005 

                   50m          II. Družstvo AŠ                                                        dálka   H 2005

                   50m          III. Družstvo AŠ        dálka   D 2003                                    raketka H 2002     

                   50m          IV. Družstvo AŠ       

15.30          50m         H 2002                       PK I. Družstvo                      

                                    50m         H 2003                        dálka II. Družstvo                  

                                    50m         H 2004                       dálka   D 2004                                   raketka D 2002

                   50m         H 2005                        dálka   D 2005                                    raketka D 2004

16:20          50m         D 2002                        dálka   H 2002                                   raketka H 2003   

                                    50m         D 2003                       dálka   H 2004                                    raketka H 2004

                                    50m         D 2004                        PK II. Družstvo                     

                   50m         D 2005                       dálka I. Družstvo                                          

17:10                                                              PK III. Družstvo                    

                                                                       dálka H 2003                         

17:30          400m       D 2002,2003              PK IV. Družstvo                     raketka D 2003

400m       D 2004,2005               dálka IV. Družstvo                 raketka D 2005

400m       H 2002,2003              dálka III. Družstvo

400m       H 2004,2005  

18:00          400m       I. Družstva AŠ           

400m       II. Družstva AŠ          

                   400m       III. Družstva AŠ

400m       IV. Družstva AŠ

 

18:30          Vyhlášení výsledků