AQUAHIT

 

 

 

 

 

 

CO JE „AQUAHIT“?

* Moderní pomůcka k zefektivnění sportovního tréninku -  vak naplněný vodou

* Zvýrazňuje efekt nestabilní zátěže

* Při zapojení aquahitu donutíte své tělo k většímu fyzickému výkonu ve smyslu rovnováhy, koordinace a správného načasování pohybu

 

Proč zapojit AQUAHIT do sportovní přípravy?

* Cvičení vyžaduje silovou aktivitu zaměřenou nejenom na překonání váhy vody, ale zároveň i na vyrovnávání silového působení pohyblivé zátěže.

 

* Pohyb zátěže v zavřeném prostoru klade při cvičení daleko větší nároky na koordinaci, rovnováhu a rytmus pohybu než běžná pohybová aktivita v jakémkoliv sportovním odvětví.

 

* Intenzita cvičení je dána vlastní zátěží, ale hlavně pracovním nasazením sportovce/rychlostí provedení/. Přestože může dosahovat maximálních hodnot, omezuje nízká absolutní váha náčiní nebezpečí zdravotního poškození.

 

* Pohyb vody v uzavřeném prostoru vyvolává náraz na stěnu vaku při změnách směru. Jeho důsledkem je následná aktivace velkého množství svalových vláken tak, jak je tomu při použití reaktivní/rázové,plyometrické/ metody posilování, která je nejefektivnější metodou pro rozvoj výbušné síly a koordinace.

 

* Fyzikální vlastnosti vody eliminují zdravotní rizika, spojená s použitím této formy silových cvičení a umožňují jejich používání ve větším rozsahu.

 

* Unikátem je možnost využití reaktivní metody při odhodových cvičeních - ve všech směrech, úhlech a polohách.

 

* Náčiní se dá také použít i při protahovacích cvičeních, kde nahrazuje dopomoc spolucvičence.

 

* Při cvičení hlavních svalových skupin dochází i k funkční impulzaci oblastí, které jsou při klasickém posilování vyřazovány, a proto oslabovány

 

* V rámci tréninkové jednotky mají vaky univerzální použití - při rozehřátí, rozcvičení,posilování,koordinačních cvičeních, odhodových a speciálních cvičeních.

https://www.totalbasicsport.com/cz/aquahit.html