Mgr. Václav Kain

(lektor "trenérů kondičního běhu" pro ČAS, kondiční trenér a výživový poradce české badmintonové reprezentace, UK FTVS, praxe 10 let)

Skupinové tréninky, které Vás budou dlouhodobě a systematicky motivovat ke zlepšování vaší běžecké kondice a posouvání osobních cílů.

Skupinové tréninky s vysokou mírou individuálního přístupu! Trénujeme 1-2x/týdně.

Před začátkem je pro každého běžce připravena hodinová VSTUPNÍ KONZULTACE ZDARMA! Zde se pobavíme o individuálních cílech, o vaší běžecké historii, o celém vašem tréninkovém režimu, jak trénujete, o zdravotní stránce, sladíme celý tréninkový režim s pracovním a rodinným, tak aby vše dávalo smysl, aby jste se nepřetížili, nezranili, a aby jste se zlepšovali. Každému běžci bude vytvořena dokumentace: "Karta běžce" (obsahující anamnestický formulář vč. níže uvedených vyšetření).

Běžec dále může dle potřeby a přání podstoupit další individuální vstupní vyšetření: Antropometrie, zátěžová diagnostika (Laktátová křivka - doporučuji a zároveň vyžaduji), zátěžové a klidové EKG, spirometrie, biochemie, rozbor a optimalizace výživy atd. Poté bude běžec zařazen do tréninkové skupiny.

Součástí bude možnost tvorby tréninkových plánů. Plán bude individualizován a běžec bude pod on-line dohledem trenéra.

Cena: 100 Kč/trénink

Do tréninkové skupiny se hlašte na email: vaclav.kain@seznam.cz nebo telefonicky 602 133 475.

Informace, reference a výsledky skupiny můžete sledovat na facebooku.