Míčové sporty se zaměřením na házenou

 
ČTVRTEK 16 - 17h
Míčové hry zaměřené na házenou 2. - 3. třída
 
Cena: 1000Kč/pololetí. Peníze za neodcvičené tréninky se nevrací. Pouze při dlouhodobé nemoci.
 
Na kroužku míčových her a házené budeme běhat, skákat, soutěžit a hravou formou se děti naučí základním dovednostem s míčem:
-házení, chytání, driblink, dvajtakt, trojtakt, obrátka, výskok a blokování
- pohybovat se po hřišti při hře s míčem i bez míče
- házet na branku a střílet góly
- pro ty nejodvážnější je připravena role brankáře a brankářky miniházené, používáme měkké míče, takže nepůjde o život :)
 
Oblečení na ven i dovnitř. Pití v lahvi minimálně půllitr.